Entreprenad - Tjänster https://www.entreprenad.com Tjänster sv [Erbjuds] Städakademin https://www.entreprenad.com/competence/view/167084/stadakademin?ref=rss Mon, 21 May 2018 16:30:03 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/167084 [Erbjuds] Vi hjälper er med uppdatering och utbyte av Cybelec styrsystem! https://www.entreprenad.com/competence/view/163914/vi_hjalper_er_med_uppdatering_och_utbyte_av_cybelec_styrsystem?ref=rss Fri, 06 Apr 2018 12:54:35 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/163914 [Erbjuds] Borago lanserar Städakademin https://www.entreprenad.com/competence/view/163531/borago_lanserar_stadakademin?ref=rss Wed, 28 Mar 2018 16:11:13 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/163531 [Erbjuds] Lokalvårdsutbildning PRYL Stockholm 12 + 19 + 26 juni https://www.entreprenad.com/competence/view/163287/lokalvardsutbildning_pryl_stockholm_12_19_26_juni?ref=rss Wed, 21 Mar 2018 13:17:48 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/163287 [Erbjuds] Stansefabrikken erbjuder tunnplåt produktionstjänster https://www.entreprenad.com/competence/view/163142/stansefabrikken_erbjuder_tunnplat_produktionstjanster?ref=rss Tue, 20 Mar 2018 10:29:22 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/163142 [Erbjuds] Allt inom och för verktygsmaskiner! https://www.entreprenad.com/competence/view/163110/allt_inom_och_for_verktygsmaskiner?ref=rss Mon, 19 Mar 2018 14:27:01 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/163110 [Erbjuds] Vi kan kalibrera dina maskiner https://www.entreprenad.com/competence/view/162956/vi_kan_kalibrera_dina_maskiner?ref=rss Vi är certifierade enligt standarden DS/EN ISO/IEC 17025:2005 och kan därför kalibrera era maskiner inom områdena: Geometri Kraft och moment Tryck och vakuum Temperaturer Tid och frekvens Thu, 15 Mar 2018 15:08:47 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/162956 [Erbjuds] Ledarskapsutbildning del 2 - för grupp och arbetsledare https://www.entreprenad.com/competence/view/162257/ledarskapsutbildning_del_2_for_grupp_och_arbetsledare?ref=rss Wed, 28 Feb 2018 14:29:22 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/162257 [Erbjuds] Anlita Safe Control för provning av svets och svetsförband https://www.entreprenad.com/competence/view/161939/anlita_safe_control_for_provning_av_svets_och_svetsforband?ref=rss Thu, 22 Feb 2018 13:12:03 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/161939 [Erbjuds] Fordonstvättar - Safe Control hjälper er med analys av avloppsvatten https://www.entreprenad.com/competence/view/160930/fordonstvattar_safe_control_hjalper_er_med_analys_av_avloppsvatten?ref=rss Tue, 30 Jan 2018 12:08:46 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/160930 [Erbjuds] Tillverkning och omskärpning av skärande verktyg i hårdmetall, PCD samt HSS https://www.entreprenad.com/competence/view/160066/tillverkning_och_omskarpning_av_skarande_verktyg_i_hardmetall_pcd_samt_hss?ref=rss Wed, 10 Jan 2018 13:29:40 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/160066 [Erbjuds] Safe Control kvalitetssäkrar metalliska material https://www.entreprenad.com/competence/view/158969/safe_control_kvalitetssakrar_metalliska_material?ref=rss Thu, 07 Dec 2017 16:37:34 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/158969 [Erbjuds] Renhetsanalyser hos Safe Control kvalitetssäkrar komponenter och vätskor https://www.entreprenad.com/competence/view/158441/renhetsanalyser_hos_safe_control_kvalitetssakrar_komponenter_och_vatskor?ref=rss Thu, 30 Nov 2017 11:40:36 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/158441 [Erbjuds] Safe Control kan ge svar när något har gått fel https://www.entreprenad.com/competence/view/158198/safe_control_kan_ge_svar_nar_nagot_har_gatt_fel?ref=rss Thu, 23 Nov 2017 16:09:51 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/158198 [Erbjuds] Vi hjälper gärna till hela vägen från idé till lager https://www.entreprenad.com/competence/view/157533/vi_hjalper_garna_till_hela_vagen_fran_ide_till_lager?ref=rss Wed, 15 Nov 2017 11:34:39 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/157533 [Erbjuds] Safe Control analyserar asbestförekomst i luft https://www.entreprenad.com/competence/view/157383/safe_control_analyserar_asbestforekomst_i_luft?ref=rss Thu, 09 Nov 2017 11:51:41 +0100 https://www.entreprenad.com/competence/view/157383 [Erbjuds] Renovering av Teleskopskydd https://www.entreprenad.com/competence/view/156471/renovering_av_teleskopskydd?ref=rss Tue, 24 Oct 2017 17:58:44 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/156471 [Erbjuds] KmK Instrument utför ackrediterad kalibrering av hårdhetsprovare https://www.entreprenad.com/competence/view/156378/kmk_instrument_utfor_ackrediterad_kalibrering_av_hardhetsprovare?ref=rss Mon, 23 Oct 2017 10:47:15 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/156378 [Erbjuds] Anlita Safe Control för korrosionsprovningar https://www.entreprenad.com/competence/view/156222/anlita_safe_control_for_korrosionsprovningar?ref=rss Thu, 19 Oct 2017 16:05:32 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/156222 [Erbjuds] Safe Control utför provning av armeringsjärn https://www.entreprenad.com/competence/view/156218/safe_control_utfor_provning_av_armeringsjarn?ref=rss Thu, 19 Oct 2017 15:00:57 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/156218 [Erbjuds] Service och underhåll av industriugnar https://www.entreprenad.com/competence/view/156108/service_och_underhall_av_industriugnar?ref=rss Tue, 17 Oct 2017 15:48:13 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/156108 [Erbjuds] Safe Control Boiler Service - experter på inspektion av sodapannor https://www.entreprenad.com/competence/view/155820/safe_control_boiler_service_experter_pa_inspektion_av_sodapannor?ref=rss Thu, 12 Oct 2017 11:00:55 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/155820 [Erbjuds] Miljöfarliga ämnen vid rivning och sanering https://www.entreprenad.com/competence/view/155522/miljofarliga_amnen_vid_rivning_och_sanering?ref=rss Thu, 05 Oct 2017 15:53:23 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/155522 [Erbjuds] Anlita Safe Control Materialteknik för provningar enligt 1090 https://www.entreprenad.com/competence/view/155517/anlita_safe_control_materialteknik_for_provningar_enligt_1090?ref=rss Thu, 05 Oct 2017 15:40:26 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/155517 [Erbjuds] kompensatorer https://www.entreprenad.com/competence/view/155360/kompensatorer?ref=rss Sat, 30 Sep 2017 01:23:43 +0200 https://www.entreprenad.com/competence/view/155360