Nyheter

Spretiga regler reds ut

Det ska bli mindre krångligt att tolka de regler som gäller för förvaring och användning av explosiva varor, nu ser myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, över sitt regelverk.

Grus och berg, I korthet, Övrigt | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Rött kort för kommunerna

Konkurrensen snedvrids om skattefinansierade aktörer får vara med i leken. Det anser de flesta som besvarat veckans webbfråga och slutsatsen är kort men brutal: kommunerna ska hålla sig borta från den privata entreprenadmarknaden.

Alla, I korthet, Övrigt | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Allan Madsen har många ögon på sig när han placerar ut sprängmattorna. Foto: Ulrika Andersson

Svårsprängt i Värtan

Gjuta först och skjuta sen? Strabag försöker hitta nya smarta lösningar för att hinna med i projektet som ständigt byter skepnad och där det alltid är bråttom – det nya kraftvärmeverket i Värtahamnen.

Alla, Projektet, Reportage | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Kritiserad standard omprövas

Den svenska standarden för vibrationer ska revideras och en hel del talar för att den avståndsbaserade svenska modellen kommer att bytas ut mot en frekvensbaserad variant.

Alla, Arbetsmiljö, Grus och berg, I korthet | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Lokverkstad på den nya huvudnivån. Foto: Fredric Alm.

Djupt projekt är snart klart

Drygt 12 miljarder kronor har det kostat och nu är LKAB:s nya huvudnivå i Kiruna igång så smått. 2017 ska hela rasket vara i drift och företaget räknar med att den nya nivån ska leverera fram till 2033.

Alla, I korthet | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Roland Netterlind bjuder in till ny mässa.

Hallå där Roland Netterlind….

… vd på Bergsprängningsentreprenörernas förening och en av männen bakom Borr & Spräng, en helt ny branschmässa som arrangeras på Aronsborgs konferensanläggning i Bålsta den 22 maj.

Alla, Mässor | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Bergutbildning skrotas

Bergutbildarna fick avslag på sin begäran om tilläggsanslag. Den bergsprängarutbildning som redan godkänts och skulle anordnats till hösten ställs därför in.

Alla, Grus och berg, I korthet, Utbildning | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Poliserna enas 2015

21 polismyndigheter blir en enda nästa år. Omorganisationen ska förhoppningsvis underlätta en rättvis och lika behandling när det gäller till exempel tillståndsgivning.

Alla, I korthet | 22 april 2014 | Ulrika Andersson | Kommentera

Ritchie återvänder
till Tammerfors

6 maj kommer Ritchie Bros tillbaka till Tammerfors för sin andra nordiska auktion. Premiären i september förra året togs emot så väl av marknaden att det nu blir ett nytt arrangemang och det är troligt att det blir en tredje auktion i september.

Alla, I korthet, Maskinförsörjning | 20 april 2014 | Morgan Andersson | Kommentera

Indien är en högprioriterad marknad för Graeme Macdonald som investerar motsvarande 700 miljoner kronor i JCB:s fjärde fabrik i landet.

JCB satsar vidare globalt

JCB investerar sammanlagt motsvarande 1,6 miljarder kronor för att förstärka tillverkningen på sin engelska hemmaplan. Nu aviseras dessutom öppnandet av företagets fjärde fabrik i Indien senare i år efter en satsning på motsvarande 700 miljoner kronor.

Alla, Internationellt, Maskinförsörjning | 20 april 2014 | Morgan Andersson | Kommentera