Nyheter

Rörsatsning i Örebro

Sandbäckens rör etablerar sig i Örebro i augusti och målet är högt satt – inom tre år ska företaget vara ledande i regionen.

Alla, Landet runt | 27 juni 2016 | Ulrika Andersson |

NCC bygger i Västerås

En helt ny enplansbyggnad för palliativ vård ska byggas i Västerås.

Alla, Landet runt | 27 juni 2016 | Ulrika Andersson |

Ökad flexibilitet uppskattas i de nya reglerna för arbete på väg och spår. Men det har inneburit sämre säkerhet hävdar forskare på VTI.
Foto: VTI/Hejdlösa Bilder

VTI vill öka säkerheten
vid väg- och spårarbete

De gällande reglerna för arbete på väg och spår uppskattas för sin flexibilitet och acceptans för egna lösningar. Men nu varnar forskare på VTI för att förändringarna ökat otydligheten vad gäller bland annat ansvar och rutiner, vilket lett till försämrad säkerhet.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 27 juni 2016 | Morgan Andersson |

Jan Salkert konstaterar att inledande tester visar att trafikanterna väljer att sakta ner och byta fil då skumkonerna dyker upp. Foto: Ulf Lodin

Skum ökar säkerheten
vid vägarbeten

Provisoriska vägmarkeringar med hjälp av skumkoner kan bli Svevias recept för att öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare i samband med korta uppdrag på vägarna.

Det är bra fart på den svenska husbyggnadssidan. Det hävdar Byggfakta som förutspår en ökning för fjärde året i följd.

Fyra år med ökat husbyggande

Den totala volymen husbyggnadsinvesteringar och byggnadsunderhåll ser ut att öka för fjärde året i rad. Den bedömningen gör Industrifakta som förutspår en helårsvolym som kan hamna 20 procent över de senaste tio årens genomsnitt.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 23 juni 2016 | Morgan Andersson |

Bara hälften av Sveriges byggchefer känner till att arbetsmiljöreglerna skärpts, enligt en färsk undersökning.

Bristande kunskap
om arbetsmiljöregler

Hälften av Sveriges byggchefer känner inte till de nya arbetsmiljöregler som började gälla 31 mars i år. Endast 13 procent har blivit uppdaterade genom någon form av utbildning. Det visar en färsk undersökning från Byggcheferna.

Alla, Arbetsmiljö, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad | 23 juni 2016 | Morgan Andersson |

Nyligen invigde Engcon sitt nya franska huvudkontor. Samtidigt aviseras förbättrad leveranskapacitet och nyanställningar.

Engcon satsar i Frankrike

Frankrike är en av fyra prioriterade utomnordiska marknader för Engcon som nyligen invigde det franska dotterbolagets nya huvudkontor i Mennecy. Samtidigt aviseras nyanställningar och förbättrad leveranskapacitet för att möta en ökande efterfrågan.

Yanmar förvärvar Terex tyska kompaktmaskinsegment för motsvarande en halv miljard kronor.

Yanmar förvärvar
Terex kompaktmaskiner

Terex fortsätter att sälja av sina verksamheter med inriktning på entreprenadmaskiner. Senaste försäljningen rör den Tysklandsbaserade produktionen av kompaktmaskiner som tas över av snabbt växande Yanmar.

Alla, I korthet, Internationellt, Leverantören, Marknad | 23 juni 2016 | Morgan Andersson |

Cem Peksaglam och Zhou Diming, direktör vid Pinghus ekonomisk-tekniska utvecklingszon, ser fram mot ett samarbete som ska resultera i både maskiner och sysselsättning.

Wacker Neuson planerar
för fabrik i Kina

När Wacker Neusons vd Cem Peksaglam nyligen var i Kina undertecknades bland annat ett avtal som innebär att företaget med start i början av 2018 ska börja tillverka minigrävare för den lokala marknaden.

Alla, I korthet, Leverantören, Marknad | 23 juni 2016 | Morgan Andersson |

En tiltrotatorutbildning är Engcons nästa steg på den brittiska marknad där efterfrågan på tiltrotatorer ökar snabbt.

Engcon utbildar britter
om tiltrotatorer

Storbritannien är ett av de länder där tiltrotatorn just nu skördar stora framgångar. Därför initierar Engcon ett nationellt utbildnings- och certifieringsprogram för tiltrotatorer för att därmed bidra till ökad säkerhet vid användningen.