Nyheter

Ritchie Bros möter en ökad efterfrågan från norra Europa med att anställa nyckelpersoner för kontakter med den nordiska marknaden.

Maskinauktionär
satsar i Norden

Ett växande antal kunder i norra Europa ledde fram till att Ritchie Bros höll sin första auktion i Finland i Tammerfors 2013. Nu har företaget anställt Eugenio Osorio som försäljningschef för de nordiska länderna. Redan förra året anställdes en områdeschef i Sverige.

Alla, I korthet, Internationellt, Leverantören, Marknad, Maskinförsörjning | 27 februari 2017 | Morgan Andersson |

Yrkesakademin flyttar sin maskinförarverksamhet i Stockholm till Arlandastad.

Arlandastad lockar
maskinförarutbildare

Yrkesakademin flyttar sin utbildning av maskinförare i Stockholm till Drivelab Center i Arlandastad där företaget hyr såväl utbildningslokaler som ett angränsande övningsområde.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Drottningholms Entreprenad försöker ha en lämplig maskin för de flesta tänkbara uppdrag. Nu har företaget tecknat ett treårigt ramavtal om grävmaskinstjänster med Stockholm Vatten.

Drottningholms gräver
för Stockholm Vatten

Enligt ett nyligen tecknat ramavtal ska Drottningholms svara för Stockholm Vattens behov av grävmaskinstjänster under en treårsperiod med option på ytterligare två år. Uppdragets omfattning beräknas till cirka 35 000 timmar per år, vilket landar kring 130 miljoner kronor under de fem åren.

Alla, Entreprenören, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

– Vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, säger Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola i Varberg.

Maskinförarutbildning
i Varberg

Varberg är nästa anhalt för Maskinentreprenörernas satsning på gymnasiala utbildningar för maskinförare. Till hösten drar Peder Skrivares Skola igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet i nära samarbete med ME-skolan.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Utbildning | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Implenia och Veidekke går samman för att knyta ihop E18 med Förbifart Stockholm.

Samarbete över gränserna gav förbifartskontrakt

Förbifart Stockholm är inne i en intensiv upphandlingsfas. Det senaste större uppdraget togs hem av Veidekke och Implenia som med start nu i vår och fem år framåt ska bygga trafikplats Hjulsta Södra för cirka 736 miljoner kronor.

Alla, I korthet, Landet runt, Leveranstidningen Entreprenad, Projektet | 23 februari 2017 | Morgan Andersson |

Multiplogen kan kopplas till en fyrhjulsdriven bil, fyrhjuling eller traktor.

Ny plog skonar hästar

En plogbredd på fem meter utlovas med ny multiplog försedd med både en kort och en lång vinge. Produkten ska lämpa sig för till exempel skogsvägar, bilbanor på is och träningsvägar för hästar.

Alla, Produktnytt | 21 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Robert Hommas ser till att klottret rinner av bilen.

Kampen mot klottret

Klotter kan vara ett gissel, Destroy tog därför fram ett eget koncept för att hålla sina containrar och maskiner rena. Metoden lockade dock även externa kunder och nu tar sig företaget an hela Slussen.

Alla, Arbetsmiljö, Det nya byggandet, Reportage | 21 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Atlas Copco har bidragit med en simulator.

Nygammal gruva speglar branschen

Tekniska museets gruvutställning har uppdaterats, gamla tiders mörka gruvgångar har kompletterats med dagens högteknologiska metoder och tanken är att fler unga ska få upp ögonen för branschen.

Alla, Leveranstidningen Entreprenad, NEWSROOM, Övrigt | 19 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Claes ”flygarn” Nilsson och hans gamla maskiner rycker ut när moderna maskiner inte klarar jobbet.

Majestätisk maskinsamling

1983 fick han en Åkerman ”av en slump”, sedan dess har han utökat samlingen rejält och han gläds åt att han hann hämta sina 133 maskiner i tid.

– På 1980- och 1990-talet fanns det fortfarande mycket maskiner kvar, nu är det sämre, säger Claes Nilsson.

Alla, Entreprenören, I gamla spår, Reportage | 19 februari 2017 | Ulrika Andersson |

Nästan oförstörbar. Claes Nilsson har haft mycket nytta av den här Euclid-lastbilen.

Oförstörbar gammal goding

En amerikansk lastbil byggd i Skottland bara går och går trots att den med råge passerat pensionsåldern.

Alla, I gamla spår | 19 februari 2017 | Ulrika Andersson |