Nyheter

NCC Roads köper sju miljoner ton tunnelberg från Förbifart Stockholm för återanvändning i närbelägna infrastrukturprojekt.

NCC köper berg
från Förbifarten

NCC Roads köper de runt sju miljoner ton tunnelberg som beräknas utvinnas från arbetet med Förbifart Stockholms norra delar. Affären beskrivs som företagets hittills största i sitt slag.

Infrastruktur kräver insikt, planering och finansiering. Ämnen som diskuterades flitigt på Stora Infradagen.

Mycket oklart
om infrapolitiken

Ett återförstatligande av järnvägsunderhållet, infrastruktur byggd med hjälp av utländska entreprenörer och möjligen ökad maxlast på landsvägarna till 74 ton, dock troligen i kombination med vägslitageavgift. Det var några scenarier som lyftes fram av infrastrukturminister Anna Johansson på Stora Infradagen.

Alla, I korthet, Leveranstidningen Entreprenad, Marknad | 5 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera

Drivex Mekaniska köper tillbaka Drivex produktprogram med alla rättigheter och leder i fortsättningen verksamheten från Edsbyn.

Drivex återvänder till byn

Drivex – som varit en del av Mählerkoncernen sedan 2007 – återvänder till sina rötter i april i och med att Drivex Mekaniska AB i Edsbyn köper tillbaka hela produktprogrammet med alla rättigheter.

Alla, I korthet, Landet runt, Leverantören | 5 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera

Anders Jonsson tar hjälp av landshövding Magdalena Andersson för att avtäcka företagets nya namn.

Namnbyte i Vindeln

Efter en starkt expansiv period med personalförstärkningar, förändrad ägarstruktur och ökat internationellt fokus byter nu Vindelnbaserade Indexator Rototilt Systems namn. Sedan 1 mars är det produktnamnet Rototilt som gäller, även för företaget.

Alla, I korthet, Landet runt, Leverantören | 5 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera

Mörka moln tornar upp sig över resursfattiga maskinförarutbildningar. Maskinentreprenörerna försöker nu trygga återväxten med hjälp av ett samarbete med gymnasiet i Upplands Bro.

Branschen tar utbildningsansvar

Ekonomiska åtstramningar gör att skolorna får allt svårare att kunna erbjuda maskinförarutbildningar värda namnet. Branschorganisationen Maskinentreprenörerna svarar med att göra en egen satsning tillsammans med gymnasiet i Upplands Bro.

Alla, I korthet, Landet runt, Utbildning | 5 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera

Med EC214 avsedd för 9-14 tons bärare täcker Engcons senaste generation tiltrotatorer nu grävmaskiner i storlekar från 3,5 till 26 ton.

Tiltrotatorer
för midigrävare

I december inleddes serieproduktionen av Engcons tiltrotator EC214. Nykomlingen är tänkt för grävmaskiner i storlekar från nio till fjorton ton och kommer inledningsvis att släppas i Norden. Vid halvårsskiftet ska den vara tillgänglig även på övriga marknader.

Alla, Produktnytt | 5 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera

Hybridgrävaren 336 F XE var ett av huvudnumren i Malaga.

Mycket nytt från Caterpillar

Emissionskraven har fått fart på maskintillverkarna. Caterpillar hävdar dock att man gjort mer än bara uppgraderat produkterna – i veckan presenterades en hel rad nya maskiner där bland annat hybridgrävare och hjullastare stod ut.

Skanska säljer sin andel i chilensk betalväg.

Skanska säljer
chilensk betalväg

I och med försäljningen av den resterande andelen i den chilenska betalvägen Antofagasta avslutar Skanska Infrastructure Development sin verksamhet i Latinamerika.

Alla, I korthet, Internationellt | 4 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera

Anders Boström Entreprenad i Umeå har använt redskapstiltar sedan 1987. Det senaste förvärvet tiltar upp till 25 grader och har till Sven-Åke Johanssons, Swecon, glädje monterats på en nyuttagen L70G.

Uppgraderade redskapstiltar

Med chockventiler, förbättrade cylindrar och bättre genomsikt har Umeå Försäljnings AB tillfört nya kvaliteter till sin redskapstilt. Dessutom erbjuds nu två års garanti.

Alla, I korthet, Landet runt, Produktnytt | 4 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera

I dag krävs laddstolpar, men hur ser det ut längs vägarna om 20 år? Vi måste förbereda oss för framtidens teknik redan nu, hävdar Teknikföretagens vd Åke Svensson.

Bygg in framtiden
i nya vägar

Allt för ofta hamnar olika delar av infrastrukturen i någon form av motsatsställning när de i stället borde interagera och fungera som en enhet. Det var ett av budskapen på Stora Infradagen där det också betonades att vi redan nu måste bygga in framtidens teknik i aktuella projekt.

Alla, I korthet, Marknad, Miljö | 4 mars 2015 | Morgan Andersson | Kommentera