23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.
Dela sida
Sponsrat innehåll

Bygg- och anläggningssektorns uppgraderade färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Nu är bygg- och anläggningssektorns vässade och uppgraderade färdplan för fossilfri konkurrenskraft överlämnad till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Här lyfter vi fram några av de viktigaste delarna i färdplanen.

Bygg- och anläggningssektorns har tagit fram en färdplan i samarbete med Fossilfritt Sverige för att visa hur sektorn kan bli fossilfri och koldioxidneutral till 2045. Sedan 2008 har sektorns utsläpp minskat med sex procent samtidigt som produktionen ökat. Idag kan utsläppen halveras i olika typer av nyproduktion, renovering och underhåll intill 2030, vilket skulle innebära att Sveriges utsläpp skulle minska med en tiondel.

”Färdplanen handlar om strukturella förändringar på flera olika nivåer. Alla steg i samhällsbyggnadsprocessen, inte minst inom styrmedelsutformning och myndighetsutövning, behöver analysera behov och undersöka om de kan mötas genom smartare nyttjande och förädling av det som redan är byggt. Vid ny- och ombyggnad handlar det om att använda fossilfria byggtekniker med fossilfria bränslen och drivmedel, användning av material och produkter med lågt klimatavtryck, återbruk och resurseffektivitet. Genom utfasning av fossila bränslen, innovation, teknikskiften och ökade resurseffektiva och cirkulära flöden, minskar utsläppen betydligt från tillverkningen av byggmaterial och byggvaror.”

”Även om bygg- och anläggningssektorn i dag har erfarenhet och utvecklade tekniker som har potential att halvera utsläppen, så kvarstår faktum att politiken behöver agera för att undanröja hinder för en snabbare utveckling.”  Di 2024-02-23

Bland färdplanens förslag till regeringen kan särskilt noteras två som är gynnsamma ur ett stålbyggnadsperspektiv:

• Inför gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader, samt utökade krav på att deklarera klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet.

• Ändra regelverk för en effektivare användning av befintligt bestånd så att kontorslokaler kan omvandlas till lägenheter samt för att undvika rivning och ökad materialanvändning.

Här får Boverket en känga när de förordar att de obligatoriska klimatdeklarationerna för byggnader endast ska gälla byggskedet. Klimatpåverkan föreligger naturligtvis under en byggnads hela livscykel.

Inom den cirkulära ekonomin är återbruk tydligt prioriterat framför återvinning, vilket är klokt då värdefullt material används mer än en gång. Stål är det konstruktionsmaterial som har störst återbrukspotential och återbruk är en viktig del av stålbyggnadsbranschens hållbarhetsarbete. Vare sig det är återbrukat, återvunnet eller jungfruligt material är stål utomordentligt lämpligt för såväl ombyggnad som tillbyggnad på befintlig byggnad.

Här kan du ta del av färdplanen i sin helhet!

Nedan kan du också se en inspelning från lanseringen.

Stålbyggnadsinstitutet
Kungsträdgårdsgatan 10, 5tr
111 47 Stockholm
Stockholms stad
Sverige
VAT nummer: SE8020063585

Kontaktperson

Björn Åstedt
VD
bjorn@sbi.se

Sänd till en kollega

0.047