23948sdkhjf

Allt färre bilskrotare

Över en natt minskade drastiskt antalet auktoriserade bilskrotare med 152 stycken eller med cirka 30 procent. Det är resultatet av den av Naturvårdsverket beslutade omprövningen av samtliga icke tidsbegränsade auktorisationer. Dessa gamla auktorisationer upphörde att gälla vid halvårsskiftet.


Av de 152 bilskrotar som hittills fallit från, hade 115 överhuvudtaget inte lämnat in någon ansökan, sju inte beviljats ny auktorisation medan 30 ansökningar ännu inte behandlats. Vilka är då de 115 som inte ansökt om ny auktorisation? Enligt Henry Gustafsson handlar det här allt som oftast om små anläggningar som antingen inte skrivit ut några skrotningsintyg på flera år eller om bilskrotar som endast skrotat ett mindre antal bilar om året. Jag är inte alls förvånad över utfallet, inte om man ser till den statistik vi har över utfärdade intyg på senare år. Jag förstår mycket väl att många av dessa inte längre är med. Henry Gustafsson tar ännu utfallet av omauktoriseringen med en nypa salt då cirka 30 bilskrotare ännu inte fått sina ärenden behandlade av sina respektive länsstyrelser. Framför allt släpar behandlingen i Jönköpings liksom i Blekinge län efter där åtta ansökningar ännu i nte prövats vid Entreprenads pressläggning. Kom igen vid nästa kvartalsskifte. Då ska alla ansökningar vara handlagda och klara. Då kan vi se det faktiska utfallet. Vi vet ju ännu inte heller om det dyker upp mer överklaganden än den hittills enda f rån en bilskrot i Gävleborgs län. Naturvårdsverkets branschexpert Hans Zetterling vid länsstyrelsen i Halland är inte heller han särskilt förvånad över det 30-procentiga bortfallet: Många är såna som legat kvar i listorna utan att någon velat plocka bort dem, de så kallade nollorna. Dessa liksom vissa andra åter har inte velat ta den investering som krävs för att få driva en anläggning som uppfyller dagens miljökrav. Noterbart i sammanhanget är att sju bilskrotare fått avslag på sin begäran om ny auktorisation, därav en SBR-medlem i Västra Götaland vars anläggning inte ansågs uppfylla gällande krav. I ett par fall har avslaget kommit sedan oenighet uppstått om storleken på den säkerhet som bilskrotningsföretaget ålagts att ställa för att bland annat täcka kostnader för iordning- ställandet av anläggningen vid till exempelvis en konkurs. Märkligt nog varierar storleken på den av länsstyrelserna begärda säkerheten från 500 kronor till 1 000 kronor per bil eller från 50 000 till 600 000 kronor totalt per anläggning. Vissa länsstyrelser har fastslagit en maxavgift per anläggning. Denna varierar dock kraftigt från län till län, från 50 000 kronor i Jämtland till som högst 600 000 kronor i Örebro län. Länsstyrelserna i Södermanland och Värmland har säkerligen många glada bilskrotare i sina län här kräver man nämligen ingen säkerhet överhuvudtaget! Vi vänder oss överhuvudtaget mot kravet på säkerhet som innebär att pengar som kan användas till exempelvis investeringar nu låses fast, säger Henry Gustafsson. Att länsstyrelserna dessutom tar ut olika belopp eller inga belopp alls, är definitivt inte bra eftersom detta inte bara är orättvist utan även snedvrider konkurrensen.


Staffan Johnsson

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062