23948sdkhjf

När hindren blir för höga

Hela det svenska samhället står inför en minst sagt besvärlig situation. 1940-talets stora befolkningspuckel närmar sig pensionsåldern och redan nu varnar en mängd branscher inte minst byggare och anläggare för att det kommer att bli problem med nyrekryteringen. Även i Danmark finns likartade problem, vilket gjort att företag och branschorganisationer försökt hitta lösningar i andra länder. Exempelvis finns gott om välutbildad arbetskraft i Polen som bland annat byggbranschen nu försöker nå. Än bättre vore det förstås om det går att hitta lösningar på hemmaplan. Maskinentreprenörerna har exempelvis försökt få till stånd en så kallad elitutbildning till förare av mobila maskiner. Förhoppningen har varit att det skulle bidra till att öka utbudet av kompetenta, välutbildade maskinförare. I och med att regeringen nu bestämt sig för att riva upp hela gymnasiereformen ser det dock ut som om ett angeläget projekt skjutits i sank. Situationen blir inte bättre av att arbetsförmedlingarna huvudsakligen bara erbjuder standardlösningar för vidareutbildning. Det hjälper inte den företagare som har en potentiell ny medarbetare som med skräddarsydd kompletterande utbildning skulle kunna bli en värdefull kugge i maskineriet. Småföretagaren har vare sig tid eller ekonomiska resurser att själv ge den utbildning som behövs. Därmed tvingas den arbetssökande förbli arbetssökande. Bristen på kompetens är inte det enda bekymret. Regelverket fortsätter att sätta käppar i hjulen för småföretagarna. Enligt en Gallupundersökning gjord på uppdrag av Företagarförbundet hindras 80 procent av Sveriges småföretagare från att driva och utveckla sina verksamheter på grund av de höga arbetsgivaravgifterna och ansvaret för medarbetarnas sjuklöner. Telefonintervjuer har gjorts med 501 småföretagare spridda över hela landet. Ett beklämmande resultat av undersökningen är att hela 60 procent av företagarna tänker krympa eller behålla nuvarande storlek på verksamheten de kommande åren. Även i en förhållandevis god konjunktur anser sig inte företagarna ha möjligheter att nyanställa. Att i det läget avveckla det generella avdrag på fem procent av arbetsgivaravgifterna som småföretag får göra fram till årsskiftet är helt obegripligt. Tillsammans med de ökande lönekraven kan det få förödande verkan för småföretagens möjligheter att överleva. Undersökningen visar också att mer än hälften av småföretagarna är över 55 år. Ingen i undersökningen var under 25 år. I många fall drivs företagen vidare inom familjen, men generellt tycks det vara si och så med återväxten. På sikt hotar situationen det lokala utbudet av varor och tjänster samtidigt som konkurrensen försvagas. Det är en utveckling som Sverige inte har råd med. Lägger vi till att var femte företagare också ser stora problem i bristen på riskvilligt kapital finns allt för många ibland oöverstigliga hinder som tornar upp sig framför den seriöse småföretagaren. Fortsätter utvecklingen på den inslagna vägen lär det inte dröja länge innan småföretagaren får sättas upp på de utrotningshotades lista.


MORGAN ANDERSSON


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.157