23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Så försäkrar snölastberäkning dig om att taket håller

| Medlemsnyhet | Företag Nordiske sponsrat innehåll

Hör du till dem som går och längtar efter vintern hela sommaren, bygger snögubbar så fort det blivit lite vitt på backen och knappt kan bärga sig tills skidliftarna sätts igång?

Snöskottning anser du är den bästa motion som finns, man både rör på sig och får frisk luft på samma gång! Ditt motto är “Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Eller drömmer du om att smutta på paraplydrinkar på någon palmbeströdd söderhavsö så fort kvicksilvret börjar krypa närmare nollgradigt, samtidigt som du muttrar buttert varje gång sändningen blir dålig för att det ligger snö på parabolen? För att inte nämna hur mycket av din dyrbara tid som går åt till att skotta garageuppfarten! Oavsett vilket alternativ som passar in bäst på dig upplever du säkert att en del aspekter av vintervädret som vi har i Norden skulle man gärna vara utan. Som bekant kan ingen styra över väder och vind, men för att vintern ska bli riktigt njutbar finns det vissa sysslor som vi bör överväga att ta professionell hjälp med. Ett klart exempel på detta är snölastberäkning på vår villa eller fastighet.

Vad innebär en snölastberäkning?
Nu när Kung Bore tagit stora delar av landet med besked, kan det vara läge att begära en snölastberäkning för att försäkra dig om att fastighetens tak håller för mängden snö som fallit. Vid en snölastberäkning räknar man ut hur mycket snön som ligger ovanpå en takkonstruktion t ex egentligen väger. Det ett ovärderligt verktyg när man behöver veta om det är läge för takskottning.

För att få reda hur man egentligen går tillväga har vi frågat Lars Karlsson, ägare och VD för företaget ParkKompaniet som varje vinter jobbar med just detta.
“- Vi går upp på taket och mäter snödjup och densitet, och får genom detta fram hur tungt snötäcket är per kvadratmeter. Värdet kan sedan jämföras mot konstruktionens hållfasthet och avgöra om och när det är dags att skotta av taket.”

Det är väldigt viktigt att en snölastberäkning blir ordentligt utförd när det kommit mycket nederbörd, att gissa eller räkna ‘på ett ungefär’ kan få tråkiga konsekvenser. Lars berättar för oss att snöns vikt kan variera mellan 30 och hela 400 kg per kvadratmeter - allt beror på densiteten. Blötsnö med ett högt vatteninnehåll väger betydligt mer än torr pudersnö. Lars poängterar också att man helst bör anlita dem i ett så tidigt skede som möjligt, för att inte snölasten ska påverka takkonstruktionen negativt.

ParkKompaniet är ett företag som har tjugofem års erfarenhet av bland annat snölastberäkningar. Sedan 1995 har de med Lars Karlsson i spetsen ägnat sig åt att hjälpa kommun, landsting, företag och privatpersoner med både mark- och fastighetsskötsel samt anläggningsarbeten. Företaget har sitt säte i Boden och har även filialer i Luleå och Piteå.

Vårt avlånga land är indelat i sk snözoner, där man räknar med mindre snömängder i söder och större mängder i norr, speciellt i fjällen. Om ditt hus är byggt enligt byggreglerna som gäller idag ska taken tåla minst dessa tyngder. Om däremot ditt hus är från 1970-talet eller äldre bör du ha i åtanke att äldre byggregler inte var lika stränga och att ditt tak med största sannolikhet inte kommer att tåla samma tyngd. Ett tecken på att snön på taket börjar bli för tung är att det börjar bli svårt att få upp dörrar och fönster, eller att det knarrar och smäller i huset.
En vanlig villa som är byggd enligt de gällande reglerna ska tåla tyngd från ett normalt snöväder. Problemet är att det ibland kan samlas mycket snö på en del av taket, t ex mellan en huvudbyggnad och ett lågt liggande altantak eller ett garage. Det händer även att det driver extra mycket snö på läsidan av taket, och i bägge dessa fall kan det vara bra att skotta.
För att undvika onödiga risker på en hög höjd är det alltid värt att ta hjälp av professionella snöröjare som garanterar en säker och effektiv takskottning. Även istappar och liknande bör tas med i beräkningarna då dessa i värsta fall kan orsaka personskador.

Snölastberäkning - vad ska man tänka på?
Flertalet av oss gillar att tänka på oss själva som kvalificerade och kapabla till det mesta. Fastän det säkert kan stämma i många fall finns det tillfällen när det är långt mer praktiskt och säkert att anlita en fackman. Vad behöver man tänka på när det kommer till snölastberäkning och takskottning?

-        Snölastberäkningen är komplicerad på grund av snöns densitet, och det är viktigt att man får fram ett korrekt värde för att undvika risker. Snö, och då speciellt blötsnö, väger väldigt mycket. Vid stora mängder kan vissa takkonstruktioner inte klara av den extra tyngden, och därför är det av största vikt att man inte förbiser detta. Boverket har ett regelverk som fastställer hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder beroende på den statistiskt beräknade snömängden som väntas falla, och efter den senaste uppdateringen så ska nybyggda tak tåla större snölast än tidigare. Det är alltid att föredra att agera i ett så tidigt skede som möjligt för att försäkra dig om att din takkonstruktion inte påverkas negativt.

-        Konsekvenserna av ett felaktigt uträknat värde kan bli stora: taket på fastigheten kanske inte håller för den extra vikten, och försäkringar täcker oftast inte skador på tak och/eller fastighet som orsakats av läckage från tak.

-        Fallrisken från hög höjd är stor. Proffsen jobbar alltid med korrekta säkerhetsåtgärder och garanterar därför att olyckan inte är framme. Tänk också på att väderförhållanden på vintern gör ett redan komplicerat arbete ännu svårare - kyla, is och blåst kan göra att en kontrollerad situation ändras till högrisk på nolltid, om vi inte har erfarenheten som krävs.

-        Istappar och snö som faller från taket kan medföra otrevliga personskador eller materiella skador, ju tidigare man eliminerar dessa risker desto bättre.

-        Tak med en liten lutning, som t ex altantak eller carportar, är extra känsliga för extra belastning och kan i vissa fall behöva en provisorisk stöttning innan takskottningen äger rum.

-        I vissa fall kan sopning vara ett alternativ till takskottning, allt beror på snöförhållandena, fastighetens konstruktion och takets lutning. Det bästa är alltid att låta en fackman avgöra vad som är mest passande.

Tips om du vill genomföra takskottningen på egen hand
Om du känner att du vill genomföra takskottningen av din fastighet på egen hand vill  ParkKompaniet ta detta tillfälle i akt och ge dig några värdefulla tips som de har baserat på sin långa erfarenhet inom detta område.

-        Var alltid minst två personer som hjälper till att skotta, så att ni kan hjälpa varandra ifall en av er trillar.

-        Ha gärna en person som står nere på marken och kan säga till om någon är i riskzonen att få snö över sig. Markera tydligt att takskottning pågår.

-        Säkerheten är extremt viktigt för den som skottar. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör is, snö, kyla och blåst arbetet extra komplicerat. Se till att alltid använda ordentliga skyddsanordningar såsom livlina och en ordentlig säkerhetssele som sitter fast på taket. Det spelar ingen roll om ditt hus är 30 meter högt eller 3 meter, livshotande skador kan uppstå även om man faller från lägre höjder, så kompromissa aldrig med din personliga säkerhet.

-        Tänk på att använda redskap som inte skadar taket - en metallskyffel skadar lätt takbeläggningen och därför är en plastskyffel att föredra. Lämna gärna kvar ett tunt lager snö för att försäkra dig om att beläggningen förblir intakt och inget läckage kommer att uppstå.

-        Börja alltid att skotta uppe vid nock, för att undgå att få snö över dig i den händelse att den släpper.

-        Om du har mycket snö på ditt tak, skotta av i lager. Tänk även på att om du bara skottar av delar av taket så kan det bli snedbelastning och därmed skador på  bärande konstruktion.

-        Försäkra dig om att den nedskottande snön inte kan orsaka någon typ av skada på t ex intilliggande balkonger eller tak.

Kort checklista på vad du bör ställa för krav om du anlitar ett företag
Om du bestämmer dig för att anlita ett företag har vi sammanställt en liten checklista som kan vara till hjälp för att försäkra dig om att du får bästa möjliga resultat.

-        Kontrollera att företaget du valt har en F-skattsedel.

-        Undersök vad de har för slags ansvarsförsäkring.

-        Vilka åtgärder tar de för att förbättra miljön, hur tänker de kring transport och arbetssätt?

-        Vilken utbildning och erfarenhet har den ansvariga personen för uppdraget ifråga?

-        Be företaget om recensioner från tidigare kunder.

ParkKompaniet uppfyller alla ovanstående villkor, och har sedan tjugofem år tillbaka arbetat dagligen med att uppfylla kundernas kvalitetskrav. Ett säkert val som garanterar en professionell service hela året runt.

Med vår utomhusmiljö i fokus
Även om just snölastberäkning och takskottning kan vara vinterns viktigaste teman, om vi ser till konsekvenserna det kan få om det inte sköts rätt, så innebär ju faktiskt en korrekt och noggrann skötsel av vår utomhusmiljö mer än så. Mer vardagliga ting som att skotta en stor parkeringsplats, se till att gångvägar och portar till exempelvis trapphus är tillgängliga, halkbekämpning för att undvika olyckor,  listan kan göras lång. En säker framkomlighet i alla lägen är ett grundläggande behov för oss alla, och en bostadsförening t ex har ett omfattande ansvar för både snöröjning och halkbekämpning. På sommaren ser sysslorna naturligtvis annorlunda ut - då skall gräsmattorna klippas, ogräs ska rensas, rabatterna ska planteras, häckar ska klippas. Mitt i allt detta ska man dessutom gödsla, beskära, ta bort döda grenar och skräp samt sopa gångvägar och garage. Kanske behövs det anläggas en ny gräsmatta, plattläggning eller någon typ av blom- eller buskplantering? Allt detta kan ParkKompaniet hjälpa dig med, så att du kan känna tryggheten i att allt arbete blir ordentligt utfört på ett professionellt sätt, inom utsatt tid och att allt görs med miljön och hållbarhet i fokus. En garanti för att resultatet blir en behaglig och trivsam atmosfär där vi kan njuta av vår omgivning. Både boende och gäster kommer att uppskatta den visade omtanken en välskött och vacker trädgård visar.

Medlemsnyhet

Företag
Nordiske sponsrat innehåll

Sänd till en kollega

0.094