23948sdkhjf

Rekordmycket ballast får SGU att efterlysa handling

Ballastproduktionen är större än någonsin, samtidigt som bergbranschen står inför många utmaningar. SGU efterlyser därför en aktivare materialförsörjningsplanering.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram en rapport som heter Grus, sand och krossberg 2021.

Där kan man bland annat läsa att ballastproduktionen 2021 var rekordstor: 101,4 miljoner ton.

– Den aktuella statistiken bekräftar de långsiktiga trender som vi sett under de senaste åren: samhällets behov av råvaror ökar. En av bergmaterialbranschens utmaningar är, förutom pågående arbete med att minska klimatpåverkan, även långdragna tillståndsprocesser, berättar Magnus Johansson, statsgeolog vid SGU, i SGU:s nyhetsbrev.

Enligt SGU innebär ökningen att det blir allt viktigare med en långsiktig samhällsplanering, där användningen av naturresurser tillmäts större betydelse.

Myndigheten anser bland annat att masshanteringsplatser och områden för täktverksamhet i högre grad bör pekas ut både kommunalt och regionalt. Tanken är att man då ska kunna få tillgång till material av rätt kvalitet, minska utsläppen tack vare kortare transportvägar, samt öka återanvändningen.

– En aktiv materialförsörjningsplanering på länsnivå som utgår från befolkningsutveckling, markanvändning, resurstillgång och efterfrågan i ett längre perspektiv kan vara en del i lösningen säger Magnus Johansson.

I rapporten framgår bland annat att de tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (drygt 17 miljoner ton), Skåne (12 miljoner ton) och Stockholm (7 miljoner ton). Sammantaget stod dessa tre för cirka en tredjedel av all ballastproduktion i Sverige 2021.

SGU visar också att Örebro län stod för den största ökningen i ballastproduktionen 2021, (+15 procent). Den största minskningen stor Gävleborgs län för (-13 procent).

Gotlands län stod för den största andelen krossberg (99 procent), tätt följt av Örebro (98 procent) och Östergötlands län (97 procent).

7,6 miljoner ton naturgrus bröts 2021, cirka sju procent av den totala ballastproduktionen och en minskning med 0,2 miljoner ton jämfört med 2020.

Totalt finns i landet 1 122 täkter. SGU noterar att både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna minskar i antal: naturgrustäkterna minskar med 16 till 216 täkter och krossbergtäkterna minskar med 9 till 756 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter).

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079