23948sdkhjf

Ny överenskommelse öppnar dörrar för maskinförare över branschgränser

En uppdaterad överenskommelse mellan yrkesnämnderna BYN och TYA möjliggör för maskinförare att arbeta inom flera branscher oberoende av tidigare vald utbildningsväg.

Yrkesnämnderna BYN (Byggbranschens yrkesnämnd) och TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd) har gemensamt uppdaterat en tidigare överenskommelse som syftar till att erkänna varandras grundutbildningar för förare av mobila maskiner. Denna överenskommelse innebär att maskinförare nu kan anställas inom samtliga branscher som omfattas av avtalet, oavsett vilken utbildningsväg de tidigare valt.

För arbetsgivare innebär det att de kan rekrytera medarbetare med godkänd utbildning från antingen BYN eller TYA och vara säkra på att dessa kandidater har genomgått en likvärdig utbildning hos kvalitetssäkrade utbildare. Detta kommer att underlätta för arbetsgivare att säkerställa att nyanställda maskinförare besitter validerade yrkeskunskaper.

Båda parter anser att överenskommelsen innebär stora möjligheter för branscherna, särskilt med tanke på den nuvarande bristen på utbildad arbetskraft inom entreprenad- och transportsektorn.

– Genom avtalet skapar vi förutsättningar för att utbildningar och utbildningsvägar för mobila maskiner ska vara likvärdiga och kvalitetssäkras av BYN eller TYA. Den gemensamma synen på utbildningsnivån innebär i förlängningen att maskinförare kan verka på arbetsplatser som omfattas av avtalet, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen och fortsätter:

– Därmed undviker vi störningar när det gäller hanteringen av gods med hjälp av mobila maskiner. Vi är mycket nöjda över den överenskommelse som nu har nåtts,

BYN och TYA samarbetar för att säkerställa tillgång till kompetenta förare av mobila maskiner genom relevant grund- och vidareutbildning samt säkra och hållbara arbetsmiljöer. Det nya samverkansavtalet har stärkt parternas relationer och bidrar till en mer effektiv arbetsmarknad för maskinförare inom berörda branscher.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078