23948sdkhjf

Peab bygger framtidens riksarkiv i Härnösand

Peab har erhållit ett uppdrag att bygga det nya Riksarkivet i Härnösand. Specialfastigheter har beställt projektet, som värderas till hela 800 miljoner svenska kronor.

Det har nu blivit officiellt att byggföretaget Peab tar täten i projektet att skapa ett nytt riksarkiv i Härnösand. Uppdragsgivaren Specialfastigheter har lagt ansvaret på Peab för att förvandla detta visionära koncept till verklighet, ett projekt som har en prislapp på 800 miljoner svenska kronor.

Den planerade arkivbyggnaden, som kommer att upptäcka en yta av nästan 34 000 kvadratmeter, kommer att innehålla en dedikerad arkivdel och en separat administrativ del.

För att skapa en idealisk arbetsplats kommer stor vikt att läggas på både inomhusutformningen och landskapsanpassningen av utemiljön. Dessutom är hållbarhet en nyckelaspekt av projektet.

Riksarkivet och Skatteverket kommer att vara de främsta hyresgästerna i den nya byggnaden. Riksarkivet kämpar med brist på plats och behöver kostnadseffektiva arkivlokaler för att hantera den ständigt växande mängden dokument som statliga myndigheter överlämnar. Samtidigt genomgår Skatteverket en omorganisation och behöver samla sina fysiska handlingar i ett centraliserat arkiv. Att bygga ett arkiv kommer med unika utmaningar, inklusive behovet av att skydda mot vatten, fukt, brand och stöld.

Peab är stolt över uppdraget att genomföra detta omfattande samhällsbyggnadsprojekt.

– Vi är både glada och stolta över att vara utvald som entreprenör i detta samhällsbyggnadsprojekt som har ett stort intresse för både lokalsamhället och hela Sverige. Projektet ställer höga krav på oss som byggare, här finns en stor mängd handlingar som är unika och inte kan ersättas, säger Fredrik Timan, regionchef på Peab och fortsätter:

– Vi har i planeringsfasen tillsammans med Specialfastigheter fokuserat mycket på att analysera framtagna lösningar som möter dessa krav och tillsammans planerat för den närliggande byggstarten.

Den övergripande planen för projektet är att genomföra det i två faser. Den första fasen, som inkluderade bygghandlingsprojektering och fastställande av budget, inleddes redan under hösten 2022. Den andra fasen omfattar produktion och driftsättning, och den börjar nu i maj 2023. Målet är att det nya Riksarkivet ska vara färdigställt under 2025. En formell orderanmälan kommer att göras under det andra kvartalet 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094