23948sdkhjf

Trafikverket avkrävs svar om underhåll och kompetens

Regeringen vill veta vad Trafikverket gör och behöver göra för att bli en bättre beställare så att både järnvägsunderhållet och marknaden kan bli bättre.

Regeringen berättade på onsdagen att man tänker ge Trafikverket i uppdrag att ”redogöra för vilka åtgärder som myndigheten genomför och avser att genomföra för att utveckla och stärka sin beställarkompetens och förmåga att planera och genomföra järnvägsunderhåll i syfte att öka robustheten, tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken.”

I uppdraget, som ska redovisas den 12 februari 2024, ingår också att berätta vilka åtgärder som genomförs för att förbättra funktionssättet på marknaden för järnvägsunderhåll, och hur detta kan främja förutsättningarna för marknadens aktörer att utvecklas.

– Det svenska järnvägsnätet måste förbättras. Det finns en stor underhållsskuld som har byggts upp under en lång tid och som kräver åtgärder, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande. 

Regeringen betonar att ett effektivt järnvägsunderhåll kräver att marknadens aktörer ”arbetar med utveckling, innovation och investeringar i verksamheten”.

– En tätare samverkan mellan Trafikverket, transportföretag, transportköpare och underhållsföretag är nödvändig för att hitta effektiva och innovativa lösningar, säger Andreas Carlson.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd säger i en kommentar att Byggföretagen delar regeringens bild av att järnvägsunderhållet är kraftigt eftersatt.

– Sverige har under en lång tid satsat mindre än jämförbara länder på investeringar och underhåll av järnväg, säger hon.

Byggföretagen är också positiva till att regeringen vill att underhållet ska upphandlas på en konkurrensutsatt marknad och håller med om att Trafikverket behöver stärka sin beställarroll.

– Låt nuvarande avtal med privata aktörer fortsätta utvecklas. Att återförstatliga järnvägsunderhållet leder endast till minskad samhällsekonomisk effektivitet, säger Johan Deremar, nationalekonom och ansvarig för infrastrukturfrågor på Byggföretagen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062