23948sdkhjf

ME slår larm om historiskt svagt läge i branschen

En ny rapport från Maskinentreprenörerna visar på en oroväckande lågkonjunktur i entreprenadbranschen. En historiskt låg konfidensindikator pekar på allvarliga utmaningar, samtidigt som branschföreträdare kräver akuta åtgärder från regeringen.

För första gången sedan 2015 har entreprenadbranschens konjunkturläge nått en bottennotering. Detta enligt en rapport från Maskinentreprenörerna, där konfidensindikatorn för november 2023 endast noterades till 81. Denna siffra speglar den mest utmanande perioden som branschen upplevt på närmare ett årtionde. Det tidigare lägst uppmätta värdet var på 84 år 2019.

Anders Robertsson, verkställande direktör för Maskinentreprenörerna, betonar branschens behov av omedelbara åtgärder från statens sida.

Infrastruktur är ryggraden i ett lands ekonomiska utveckling. Vi behöver akuta insatser för att hantera den nuvarande infrastrukturskulden. Anders Robertsson

Robertsson fortsätter med att understryka vikten av att öka antalet underhållsarbeten på Sveriges infrastruktur, en åtgärd som är avgörande för att säkra landets ekonomiska framtid.

Rapporten från Maskinentreprenörerna lyfter fram flera områden där branschen möter svårigheter. Majoriteten av de tillfrågade företagen identifierar ökade räntekostnader som det största hindret i dagsläget. Dessa kostnader begränsar inte bara bygginvesteringarna utan påverkar även företagens lönsamhet negativt genom stigande driftskostnader.

En annan påtaglig effekt är den försiktighet som präglar beställare av entreprenadtjänster. Mer än 45 procent av Maskinentreprenörernas medlemsföretag rapporterar om uppskjutna uppdrag, främst inom bostadssektorn, men även inom industriella och infrastrukturella projekt. Företagen kämpar dessutom med stigande material- och drivmedelspriser, vilket ytterligare försvårar deras situation.

För att hantera dessa utmaningar har en fjärdedel av medlemsföretagen redan genomfört förändringar. Dessa inkluderar kostnadsbesparingar, personalminskningar och uppskjutna investeringar. En liknande andel överväger att införa sådana åtgärder under de kommande sex månaderna. Mindre företag i branschen tenderar att reagera snabbare på förändringar, medan de större företagen förbereder sig för längre projekt.

Maskinentreprenörernas konfidensindikator, MEKO

  • Alla medlemsföretag har möjlighet att delta i Maskinentreprenörernas konjunkturundersökning som genomförs två gånger per år i samband med att konjunkturrapporten tas fram. Dels finns en fast panel med 80 företag, som kontaktas via telefon, dels skickas en webbaserad enkät ut till alla övriga medlemsföretag. 
  • Undersökningen belyser hur medlemsföretagen upplever konjunkturläget, beläggningsgraden, orderstocken och annat som ligger till grund för beräkningen av Maskinentreprenörernas MEKO-värden. 
  • Det sammanlagda resultatet redovisas i konjunkturrapporten på två sätt. Dels för de sex olika delparametrarna i branschen, dels vägs positiva och negativa svar från delparametrarna samman till Maskinentreprenörernas konfidensindikator, MEKO. Förutom de 80 telefonbaserade intervjuerna kommer antalet svar att variera mellan undersökningstillfällena.

www.me.se

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078