23948sdkhjf

Falsterbonäset vallas in

Masshantering och effektiva transporter är i fokus när NCC ska bygga sju kilometer översvämningsskydd.

Vellinge kommun har gett NCC i uppdrag att bygga ett översvämningskydd på Falsterbonäset. Tanken är att anlägga skyddsvallar som ska skydda den kommunala infrastrukturen, bebyggelse och kulturvärden när havsnivåerna är höga.

– Falsterbonäset riskerar, liksom flera av Sveriges kustnära samhällen, att drabbas av översvämningar. För att skydda nuvarande infrastruktur och samhälle ska vi tillsammans med NCC bygga skyddsvallar mot framtida högvatten, säger Anders Purcell, projektledare, Vellinge kommun.

I uppdraget ingår att anlägga totalt sju kilometer översvämningsskydd, lägga ner dräneringsledningar och utföra andra ledningsåtgärder.

Skyddet ska bestå av jordvallar, som täcks med befintlig markvegetation men också av spont. Sponten ska kombineras med gabionmurar av sten med ängsmatta eller panelstängsel med växtlighet.

NCC noterar att de kommer att arbeta i och nära känsliga naturvärden, kritisk infrastruktur, boende och handel, man uppger att man därför kommer att anstränga sig för att minimera störningarna.

– Stort fokus kommer att vara på säker massahantering och effektiva transporter. Där så är möjligt kommer elektriska fordon att användas, säger Mattias Svensson, produktionschef NCC Infrastructure.

NCC ska genomföra uppdraget som en utförandeentreprenad. Kontraktet uppges vara värt drygt 90 miljoner kronor.

Arbetet dras igång nu i vår och det hela ska vara klart i slutet av 2026.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094