23948sdkhjf

Sveriges Åkeriföretag om automatiserad körning

Säkerheten i fokus när organisationen tycker till om ett nytt förslag.

I en promemoria från i oktober föreslår regeringen en ny förordning gällande helautomatiserade fordon för att fordonen ska uppfylla EU-kommissionens krav i förordningen (2022/1426) samt parlamentet och rådets förordning (2019/2144). 

Promemorian i korthet går ut på att de helautomatiserade fordonen som är typgodkända bara får framföras på särskilt tillåtna platser och där det är väghållaren som föreskriva om sådana områden. 

I ett remissvar efterlyser Sveriges Åkeriföretag bland annat tydligare regler kring säkerhet och kontroll, exempelvis inom delning av äganderätt till data och utbildning i automatiserad körning. 

Sveriges Åkeriföretags svar

  • Äganderätt till data bör i sin helhet delas på ett transparent sätt mellan fordonsanvändare och fordonstillverkare. Detta är angeläget för att kunna ta fram en opartisk bedömning av extern part, till exempel för att utreda incidenter och olyckor. Det kan exempelvis finnas mjukvarufel, felaktig service och underhåll eller felaktig teknisk lösning som inte är förarens fel. Det är inte rimligt att bara förlita sig på en fordonstillverkares analys av data.
  • Det är lämpligt att den som aktiverar ett automatiserat fordon och därmed blir förare också har utbildning i hur automatiserad körning avbryts, hur analys genomförs som möjliggör eller avbryter körning, vilka säkerhetskontroller som är nödvändiga att göra fysiskt eller möjliga att göra på distans.
  • Det är säkerhetspolitiskt olämpligt att en förare kan aktivera ett automatiserat fordon i Sverige från ett annat land med svårigheten att man inte enkelt kan säkerställa identifiering av föraren, dennes kompetens eller om syftet med aktiveringen är antagonistiskt eller vänligt.
  • Det bör införas en ordning för överklagande av beslut om platser där automatiserade fordon kan framföras. Överklagande bör kunna användas både för begäran av utökning av områden och avgränsning av områden där automatiserade fordon tillåts.

Källa: Sveriges Åkeriföretag

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08