23948sdkhjf

ME och Byggföretagen tecknar nytt standardavtal

Entreprenadbranschen välkomnar ett nytt standardavtal, ABAM 24, som ska förtydliga ansvarsfördelningen och förbättra säkerheten på arbetsplatserna.

Avtalet tecknas av Byggföretagen och Maskinentreprenörerna (ME), och utlovar fler skriftliga avtal, färre tvister och tydligare arbetsmiljöansvar.

ABAM 24 reglerar de tillfällen en anläggningsmaskin hyrs med förare för att utföra arbete i en beställares entreprenad [eventuellt: enligt beställaren anvisningar].

– ABAM 24 är ett stort steg framåt då det minskar oklarheter. Genom kontraktsmallen får parterna tydlig och konkret vägledning om vad parterna behöver komma överens om i det enskilda avtalet och därmed onödiga tvister om vad som egentligen har avtalats förebyggas säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på Maskinentreprenörerna.

Avtalet ger bättre förutsättningar

Avtalet förväntas ge förbättrad arbetsmiljö och högre säkerhet då villkoren anger vem av parterna som ska göra vad innan och under kontraktstiden.

– Med det nya standardavtalet blir risken mindre att ansvar faller mellan stolarna, vilket kan bidra till att minska antalet olyckor och tillbud på arbetsplatser säger Erik Lindtorp, entreprenadjurist på Byggföretagen.

Genom enhetliga grundvillkor med tydliga rutiner och kravställningar förväntas det bli lättare att bedriva sunda affärer och leda till ett ökat ansvarstagande i alla led.

Avtalet kan även ge bra stöd till offentliga upphandlare på kommunal nivå som ofta upphandlar maskintjänster för tillfälliga insatser vid exempelvis underhåll på VA-ledning och fjärrvärme, vinterväghållning med mera.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11