23948sdkhjf

Målet: Den kriminella ekonomin ska slås sönder

Regeringen har gett Delegationen mot arbetslivs­kriminalitet i uppdrag att lämna förslag som växlar upp takten i arbetet mot arbetslivskriminaliteten.

Regeringen beskriver i ett pressmeddelande arbetslivskriminaliteten som ett allvarligt samhällsproblem som leder till snedvriden konkurrens och otrygghet på arbetsmarknaden. Den anses också vara en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten.

Tanken nu uppges vara att delegationen mot arbetslivskriminalitet ska analysera upplägget inom särskilt utsatta näringsgrenar – däribland bygg och transport, för att sedan föreslå åtgärder.

Delegationen ska dessutom kartlägga kopplingarna mellan arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i Sverige; och ta ställning till om det behövs andra verktyg.

– Arbetslivskriminaliteten undergräver förtroendet för grundläggande samhällsstrukturer och är skadlig, både för samhället och för enskilda som utnyttjas och utsätts för brottslighet. Vi är fast beslutna att knäcka denna brottslighet och nu växlar vi därför upp kampen för att slå sönder den kriminella ekonomin, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i pressmeddelandet.

Uppdragen ska redovisas i juni 2024 respektive februari 2025.

Sju center mot arbetslivskriminalitet

Under 2022 och 2023 har sammanlagt sju regionala arbetslivskriminalitetscenter etablerats i Sverige, de finns i Umeå, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Örebro och Malmö. 

De är samlokaliserade med de regionala underrättelsecentren mot den organiserade brottsligheten. Att bedriva arbetet gemensamt anses ge ett stort mervärde jämfört med om myndigheterna endast arbetar inom sina egna organisationer.

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet har pågått sedan 2018. Arbetet utvecklas och intensifieras med fler kontroller, men också högre träffsäkerhet vid val av arbetsställen att kontrollera. Parallellt pågår även partssamverkan där man redan har anlagt ett näringsgrensspecifikt arbete.

Källa: Regeringen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093