23948sdkhjf

"Tyvärr kan vi se att reglerna om utstationering inte alltid efterlevs"

Byggbranschen sticker ut i Arbetsmiljöverkets statistik − nästan 45 procent av alla utstationerade arbetare jobbar där.

Arbetsmiljöverket har presenterat statistik över antalet anställda som jobbade i Sverige på uppdrag av utländska arbetsgivare under 2023. Byggindustrin var återigen den bransch som hade överlägset flest utstationerade arbetstagare.

Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året, omkring 4 000 fler än 2022.

Byggindustrin var återigen den bransch som hade klart flest utstationerade arbetstagare, drygt 32 500 förra året, vilket innebär nästan 45 procent av alla utstationerade. Det är dock en minskning med knappt 1 000 arbetstagare jämfört med 2022. I synnerhet har anmälda utstationeringar för arbete inom byggande
av bostadshus minskat.

− Det hänger sannolikt ihop med konjunkturläget och minskat bostadsbyggande. Minskningen är dock inte så stor som vi hade trott, vilket bland annat beror på en ökning av kvalificerad arbetskraft som kanske snarare arbetar med att bygga infrastruktur än bostäder, säger Robert Scarlini, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll, i pressmeddelandet.

Vad är utstationering?

En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetar i ett visst land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.

Utstationering till Sverige innebär att:
• en arbetsgivare i ett annat land sänder en arbetstagare för att utföra en tjänst i Sverige under en begränsad tid
• det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra.

Källa: Arbetsmiljöverket

Polen var precis som 2022 det land som anmälde flest utstationerade förra året, omkring 12 000. Därefter kom Tyskland, Litauen, Thailand och Indien.

För första gången sedan registret upprättades 2013 minskade antalet arbetstagare som skickades från Litauen, något som sannolikt beror på minskad efterfrågan i byggbranschen.

Utstationerade bygg - Infogram

Reglerna om utstationering vilar på EU-direktivet om utstationering av arbetstagare. Syftet är att dels stärka utstationerades rättigheter, dels underlätta för gränsöverskridande arbete och bidra till att säkerställa den fria rörligheten och möjligheten för företag att erbjuda sina tjänster utomlands. När en utstationering anmäls till utstationeringsregistret blir den synlig för Arbetsmiljöverket, andra myndigheter och parterna på arbetsmarknaden, vilket möjliggör kontroll av att regler och villkor följs så att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet.

– Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, därför är det också viktigt att alla utstationerade anmäls. Tyvärr kan vi se att reglerna om utstationering inte alltid efterlevs, säger Robert Scarlini.

Branscher utstationerad arbetskraft - Infogram

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063