23948sdkhjf

Vårbudgeten har landat

Maskinentreprenörerna och Byggföretagen välkomnar regeringens vårändringsbudget – men varnar för att man ändå kan hamna fel.

Regeringen har nu överlämnat sin ekonomiska vårproposition till riksdagen, ett paket som omfattar satsningar på totalt 17,3 miljarder kronor.

Regeringen föreslår bland annat att en miljard kronor ska läggas på att återställa E6 i Stenungssund efter raset i höstas, dessa pengar ska läggas ”extra” utöver de medel som redan lagts för underhåll i andra delar av landet. Regeringen vill också stärka klimatklivet 100 miljoner kronor för utökat stöd till laddinfrastruktur i hela landet, man vill också ge Kriminalvården ökade anslag.

Bransch- och arbetsgivarorganisationerna var snabba med att kommentera vårbudgeten.

Maskinentreprenörerna välkomnar regeringens förslag, de anser till exempel att den extramiljard som ska gå till återställningen av E6 är ”precis den typ av oförutsedd kostnad som vårbudgeten finns till för att kompensera”.

ME noterar dock att detta inte får innebär att underhållet av dagens övriga bristande infrastruktur dröjer, väntar man för länge riskerar det bli dyrt, mycket dyrt att återställa vägnätet till den standard som medborgare och näringsliv förväntar sig, varnar ME.

– Vårbudgeten skickar signaler snarare än pengar till entreprenadbranschen, säger ME:s vd Anders Robertsson i ett pressmeddelande.

– De extra medlen till E6:an innebär också att akuta insatser inte tillåts tränga undan sedan tidigare prioriterade projekt och därmed öka infrastrukturskulden. Det är en välkommen signal till branschen som lovar gott.

ME gläds också åt den föreslagna stärkningen av Klimatklivet och att regeringen satsar 25 miljoner för att transportinfrastrukturen ska kunna möta totalförsvarets behov vid kriser och höjd beredskap.

– Landets maskinentreprenörer spelar en viktig roll, både för transportinfrastrukturen och vid olika typer av kriser. Vi välkomnar därför regeringens satsning för en mer robust infrastruktur utifrån totalförsvarets behov.

Byggföretagen är också nöjda med regeringens vårbudget, som de anser skapar möjligheter för 2 000 fler utbildningsplatser inom yrkesvux.

– Byggbranschen måste vara redo när konjunkturen vänder. Satsningen på fler platser inom yrkesvux är positiv, men förutsätter att medel riktas mot rätt yrkesgrupper, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

Även Byggföretagen ser positivt på E6-miljarden, de gläds också åt att Kriminalvården föreslås få 1,38 miljarder kronor extra för att öka tempot i fängelseutbyggnaden.

– Det behövs ännu mer investeringar för att vända byggkrisen. Byggbranschen har en nyckelroll när det kommer till att öka Sveriges beredskap. Vi står redo att rusta samhällsviktiga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur, säger Tanja Rasmusson.

Byggföretagen noterar dock att det behövs politiska reformer om bostadsbyggandet ska komma igång på ett bra sätt. Organisationen vill till exempel se att det skärpta amorteringskravet tas bort och att friare hyressättning i nyproduktion införs.

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. Sverige har tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Tanja Rasmusson.

Stockholms Handelskammare uppger i en kommentar att de saknar viktiga satsningar i regeringens budget.

Handelskammaren anser att det saknas ”nödvändiga reformer” för att stödja byggbranschen, som haft det tufft länge.

– Byggbranschen kämpar för sin överlevnad. Regeringen pratar om att man ska öka tillväxten men presenterar inte en enda lösning på byggkrisen. Våra beräkningar visar att produktionsbortfallet kan uppgå till 1 000 miljarder kronor om inga politiska åtgärder sätts in. Just nu går sju byggbolag omkull varje dag, så nu krävs handling, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Handelskammaren efterlyser därför en enligt deras åsikt ”mer målinriktad och expansiv ekonomisk politik”.

– Regeringen och samhället har vunnit kampen mot inflationen. Nu är det viktigt att vi inte sitter i baksätet när konjunkturen vänder. Det krävs riktade satsningar, som kommuniceras redan nu, för att företagen ska kunna planera inför framtiden, säger Carl Bergkvist.

Hela vårändringsbudgeten kan läsas här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064