23948sdkhjf

EU-valet: vad vill Miljöpartiet?

EU-valet stundar, vi har därför passat på att ställa några frågor till riksdagspartierna. Alla har fått chansen att vara med, alla har fått samma frågor och här publicerar vi svaren vi fått från Miljöpartiets kandidat Pär Holmgren.

Hur vill ni agera för att bygg- och anläggningsbranschens aktörer ska kunna minska sina fossila utsläpp och bidra till den gröna omställningen på ett ekonomiskt hållbart sätt?

Svar: Miljöpartiet kommer jobba för att sätta en tydlig politisk riktning för omställningen av bygg- och anläggningsbranschen i EU, med krav på energieffektiva nya byggnader med solpaneler, och genom renoveringar. Regler kring offentlig upphandling måste utformas så att det gynnar de mest miljö- och klimatvänliga byggnadssätten. EU måste även fortsatt rikta starkt finansiellt stöd till renoveringar.

Hur vill ni arbeta för att stävja fusk och arbetslivskriminalitet?

Svar: En dålig arbetsmiljö får aldrig vara ett konkurrensmedel för oseriösa företag. Under MP:s tid i regering bidrog vi till att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet genom bl.a. stärkta anslag till Arbetsmiljöverket och en ny delegation mot arbetslivskriminalitet. Vi behöver också fortsatt prioritera arbetet med att åtgärda brister som har lett till att utländsk arbetskraft i vissa fall exploateras.

Det råder stor förarbrist inom person- och godstransporter samt behov av personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Men även andra yrkesgrupper saknar utbildad arbetskraft. Hur ska ni arbeta för att få in fler personer i yrkena?

Svar: Kompetensbristen är ett stort hinder för företag att utvecklas och behålla konkurrenskraft. Att möjliggöra för arbetare som vill komma hit och bygga Sverige, är viktigt för att vi ska klara av arbetskraftsbristen. Den långsiktiga kompetensförsörjningen kräver politiska åtgärder som förstärker samarbetet mellan alla arbetsmarknadens aktörer och investeringar för att hjälpa företag och arbetstagare.

Skattebefrielsen på biodrivmedel, hur tänker ni arbeta med den långsiktigt?

Svar: Miljöpartiet vill fortsatt bevara Sveriges skattebefrielse på biodrivmedel, och kommer jobba för det i Europaparlamentet.

Det har varit på tal om att införa strafftullar mot bilar tillverkade i Kina. Nyligen införde USA sådana tullar. Det kanske främsta argumentet är att Kina kraftigt subventionerar sina tillverkare och på så vis konkurrerar på oschysta villkor. Hur ser ni på strafftullar mot kinesiska fordon?

Svar: EU-kommissionen utreder om Kina kan anses ha snedvridit konkurrensen genom statsstöd för produktionen av elbilar. Vi vill avvakta vad kommissionen kommit fram till innan vi sätter ned foten kring om tullarna på elbilar bör utökas. Miljöpartiet anser att EU bör skärpa sitt handelspolitiska förhållningssätt till Kina och minska sitt beroende av kritiska resurser och känslig infrastruktur från Kina.

Ett förslag som är under arbete i EU är tänkt att få bort uttjänta fordon som kan påverka miljö och hälsa, samt förbättra återvinning och öka den cirkulära ekonomin. Kritiker menar att så som förslaget är utformat i dag gör att rullande kulturskatter kan riskera att klassas som avfall. En fråga som också lyfts är vem som ska avgöra när ett fordon inte längre går att reparera. Hur ser ni på förslaget om “end of life”?

Svar: Miljöpartiet vill främja cirkulär ekonomi och bra hantering av skrotbilar, och hindra att skrotbilar skickas till tredjeländer för att läggas på avfallshögar. Samtidigt vill vi värna kulturarvet som är veteranbilar. Därför vill vi nästa mandatperiod arbeta med detaljerna av förslaget för att säkerställa att lagstiftningen blir effektiv och ändamålsmässig.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141