23948sdkhjf

EU-valet: vad vill Liberalerna?

EU-valet stundar, vi har därför passat på att ställa några frågor till riksdagspartierna. Alla har fått chansen att vara med, alla har fått samma frågor och här publicerar vi Liberalernas partisvar.

Hur vill ni agera för att bygg- och anläggningsbranschens aktörer ska kunna minska sina fossila utsläpp och bidra till den gröna omställningen på ett ekonomiskt hållbart sätt?

Svar: Vi kommer fortsätta jobba för att lagstiftningen ska vara flexibel för medlemsstaternas olikheter för att göra omställningen så kostnadseffektiv som möjlig så att det blir lätt att göra rätt i den gröna omställningen. Vi vill se långsiktiga och gemensamma spelregler för både tillväxt och klimatomställning. Vi menar att det är viktigt för bygg- och anläggningsbranschens att man ska kunna lita på att investeringar och hållbarhetsarbete lönar sig över tid.

Hur vill ni arbeta för att stävja fusk och arbetslivskriminalitet?

Svar: Utöver de flertalet åtgärder Liberalerna bidragit med i det nuvarande regeringssamarbetet i Sverige vill vi utveckla Europol till en verkligt operativ polismyndighet som kan bedriva förundersökningar och utreda brott där flera länder är inblandade. Ett europeiskt poliskontor bör öppnas i Sverige för att underlätta samarbete mellan svenska och europeiska brottsbekämpande myndigheter.

Det råder stor förarbrist inom person- och godstransporter samt behov av personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Men även andra yrkesgrupper saknar utbildad arbetskraft. Hur ska ni arbeta för att få in fler personer i yrkena?

Svar: På vårt initiativ införde alliansregeringen Yrkeshögskolan där utbildare i samverkan med branschen driver utbildningar, bl. a för förare. Nu följs det upp med införandet av yrkesskola på gymnasienivå för vuxna. Dessa båda utbildningsformer ska inkluderas i studiemedelssystemet för att öka attraktiviteten.Vi vill också arbeta med fortsatt validering så att svensk yrkesutbildning gäller i EU.

Skattebefrielsen på biodrivmedel, hur tänker ni arbeta med den långsiktigt?

Svar: Biodrivmedel tillåts skattebefrias ytterligare några år. Vi har inte tagit ställning till fortsättningen, men menar principiellt att råvarutillgången för biodrivmedel är begränsad globalt och behöver prioriteras till de transporter som är svåra att elektrifiera. För att nå målet om nettonollutsläpp anser vi dock att EU måste prioritera elektrifiering av fordonsparken.

Det har varit på tal om att införa strafftullar mot bilar tillverkade i Kina. Nyligen införde USA sådana tullar. Det kanske främsta argumentet är att Kina kraftigt subventionerar sina tillverkare och på så vis konkurrerar på oschysta villkor. Hur ser ni på strafftullar mot kinesiska fordon?

Svar: EU måste bryta beroendet av Kina och säkra egen tillgång till det som krävs för att klara energiomställningen, liksom till komponenter och råvaror för vår industri. Men lösningen är inte protektionism eller gammaldags industripolitik. Bara genom forskning, frihandel och stärkta band med demokratiska partners runt om i världen kan vi bygga en stark och motståndskraftig ekonomi i Europa.

Ett förslag som är under arbete i EU är tänkt att få bort uttjänta fordon som kan påverka miljö och hälsa, samt förbättra återvinning och öka den cirkulära ekonomin. Kritiker menar att så som förslaget är utformat i dag gör att rullande kulturskatter kan riskera att klassas som avfall. En fråga som också lyfts är vem som ska avgöra när ett fordon inte längre går att reparera. Hur ser ni på förslaget om “end of life”?

Svar: Vi är positiva till att få bort uttjänta fordon som påverkar miljön, men anser att ELV och dess tillämpning i Sverige ska utformas så att den inte i onödan ökar regelbördan. Samtidigt som det är viktigt att minska miljöförstöringen värnar Liberalerna äganderätten och vår principiella uppfattning är att det ska vara ägaren som beslutar när produkten är uttjänt och ska återvinnas.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082