23948sdkhjf

EU-valet: vad vill Socialdemokraterna?

EU-valet stundar, vi har därför passat på att ställa några frågor till riksdagspartierna. Alla har fått chansen att vara med, alla har fått samma frågor och i dag publicerar svaren vi fått från Socialdemokraterna och Johan Danielsson.

Hur vill ni agera för att bygg- och anläggningsbranschens aktörer ska kunna minska sina fossila utsläpp och bidra till den gröna omställningen på ett ekonomiskt hållbart sätt?

Svar: För närvarande står byggnader för en tredjedel av EU:s växthusgaser. Vi vill främja ett hållbart byggande med en högre grad av återanvändning, bland annat genom att producentansvaret på verksamhetsavfall styrs mot återvinning och att deponering av byggavfall minskas med tydliga incitament och förbättrad spårbarhet.

Hur vill ni arbeta för att stävja fusk och arbetslivskriminalitet?

Svar: Vi måste ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad från skurkföretag och kriminella. Därför går vi till val på tio förslag för att stoppa kriminalitet och utnyttjande på arbetsmarknaden. Förslagen handlar om att bryta skurkföretagens affärsmodeller genom att det behöver bli svårare att fuska, lättare att åka fast och mer kännbart för de som straffas.

Det råder stor förarbrist inom person- och godstransporter samt behov av personal inom bygg- och anläggningsbranschen. Men även andra yrkesgrupper saknar utbildad arbetskraft. Hur ska ni arbeta för att få in fler personer i yrkena?

Svar: Vi ser mycket allvarligt på personalbristen som idag finns inom många yrken. Vi behöver en nationell plan och staten behöver ta ett större ansvar. Vi behöver också satsa mer på den aktiva arbetsmarknadspolitiken för att rusta människor att ta de jobb som finns, bland annat genom att dubbla antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Men det behövs också bättre arbetsmiljöregler för många yrken.

Skattebefrielsen på biodrivmedel, hur tänker ni arbeta med den långsiktigt?

Svar: Vi socialdemokrater vill bygga upp en stark inhemsk biodrivsmedelsproduktion på svenska tillgångar som skogsrester och avfall. Genom att skapa en ren, grön energi på hemmaplan skulle Sverige bli starkare som land och mindre beroende av fossila drivmedel från skurkstater. Vi kommer fortsätta driva på för skattebefrielse på biodrivmedel.

Det har varit på tal om att införa strafftullar mot bilar tillverkade i Kina. Nyligen införde USA sådana tullar. Det kanske främsta argumentet är att Kina kraftigt subventionerar sina tillverkare och på så vis konkurrerar på oschysta villkor. Hur ser ni på strafftullar mot kinesiska fordon?

Svar: Fri handel är bra för konsumenterna och grundläggande för välstånd. Vi avvaktar EU-kommissionens utredning om huruvida Kina använder otillåtna metoder men eventuella åtgärder måste vara proportionella och värna handeln, inte utgå från en protektionistisk agenda. Det skulle riskera att höja kostnaderna för konsumenter, slå tillbaka mot svenska industrijobb och försena klimatomställningen.

Ett förslag som är under arbete i EU är tänkt att få bort uttjänta fordon som kan påverka miljö och hälsa, samt förbättra återvinning och öka den cirkulära ekonomin. Kritiker menar att så som förslaget är utformat i dag gör att rullande kulturskatter kan riskera att klassas som avfall. En fråga som också lyfts är vem som ska avgöra när ett fordon inte längre går att reparera. Hur ser ni på förslaget om “end of life”?

Svar: Vi är kritiska till det nya förslaget, även om det har hedervärda ambitioner om att öka återvinningen av fordon och kritiska metaller. Vi kommer att kräva stora förändringar av förslaget som det är nu, och vill att definitionen av historiska fordon ska utvidgas så att det som gäller nu i Sverige inte ändras.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078