23948sdkhjf

Trafikverket tidigarelägger åtgärder

Trafikverket vill skynda på flera infrastrukturuppdrag, man har också testat intresset för medfinansiering, fått nobben och satt sikte på att undersöka höjda avgifter i stället.

Trafikverket har, på regeringens uppdrag, tittat närmare på vad som behöver göras vad gäller transportinfrastrukturen i norra Sverige, till exempel vilka strategiska investeringar som behövs för att den industriella gröna omsättningen ska kunna få fart.

Enligt myndigheten innebär uppdraget bland annat att tidigarelägga utpekade åtgärder på järnvägen Luleå-Kiruna och E4 Förbifart Skellefteå samt utreda medfinansiering av dubbelspår Luleå-Boden.

Trafikverkets slutrapport ”Att vidta åtgärder för planering av transportinfrastrukturen för Norrbottens och Västerbottens län” är nu klar och man berättar bland annat att intensivt arbete pågår för att utreda och planera för hur Malmbanan ska bli så robust som möjligt, med utökad kapacitet.

– De flesta av de kapacitetshöjande åtgärderna på Malmbanan planerar vi att genomföra 2025–2030, vilket är en tidigareläggning jämfört med den nationella planen för transportinfrastruktur, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering på Trafikverket, i ett pressmeddelande

– Vi är också angelägna om att tidigarelägga byggnationen av E4 Förbifart Skellefteå. Skellefteå kommun har ställt sig positiv till förskottering i syfte att säkerställa en tidigareläggning av åtgärden om behovet uppstår.

Trafikverket förklarar att man dessutom haft en förnyad dialog med LKAB, H2 Green Steel, SSAB, Region Norrbotten, Luleå kommun och Boden kommun för att ta reda på hur de ställer sig till direkt extern medfinansiering av dubbelspår Luleå-Boden.

Enligt Trafikverket finns det en konsensus om att statlig allmän infrastruktur ska finansieras av staten, flera ska också ha framfört att deras egna stora investeringsvolymer innebär att det saknas förutsättningar för att även finansiera den statliga infrastrukturen.

De som tillfrågats ska ha sagt nej till att direkt medfinansiera dubbelspåret, flera ska dock ha uppgett att de förordar, eller inte har något att invända mot, en finansieringslösning via förhöjda banavgifter.

Detta ska nu utredas vidare, Trafikverket förklarar att man har påbörjat en analys om en möjlig finansieringslösning med höjda banavgifter som underlag för en framtida utbyggnad av dubbelspår på järnvägssträckan Luleå-Boden. Detta uppdrag ska redovisas senast den 31 december.

Hela rapporten kan läsas här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078