23948sdkhjf

“Helt oacceptabelt att Västra länken försenas”

Trafikverket meddelar att man inte kommer kunna öppna Västra länken för trafik som planerat den 30 augusti. Bristerna är mer omfattande än vad man har sett tidigare. 

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande för Umeå kommun, är upprörd över beskedet.

– Det är helt oacceptabelt att Västra länken försenas ytterligare. Vi inväntar miljardinvesteringar till Umeå kommun och är beroende av ett fungerande vägnät. Ytterligare förseningar riskerar att både bromsa upp investeringar och samhällsutvecklingen i form av nya vägar och bostäder. Nu vill vi se att det blir verkstad hos Trafikverket och att de tar ansvar för att komma till rätta med problemen vid Västra länken, säger Hans Lindberg.

Trafikverket har meddelat att man utför stickprovskontroller för att säkerställa att vägarna byggs med rätt kvalitet. De har också genomfört 47 förbesiktningar löpande under entreprenaden. Systemet med förbesiktningar är till för att man vid slutbesiktning ska ha en färdig anläggning med nästan inga fel och som då kan godkännas. Efter sex slutbesiktningar konstaterar Trafikverket att man har en icke godkänd entreprenad med 625 anmärkningar.

Hans Lindberg ser det som självklart att alla besiktningsanmärkningar och andra fel som påverkar E12:ans funktion behöver åtgärdas innan vägen tas i bruk. Det handlar bland annat om svagheter i vägens bärighet, VA-ledningar som lagts på fel sätt som inte kommer att fungera och skyddet av vattentäktsområdet som måste säkerställas.

Han konstaterar att omfattningen av de problem som behöver åtgärdas är så stor att projektet inte kommer att vara klart som planerat den sista augusti. Det gör att påföljande projekt från kommunens sida som skulle inledas i höst sannolikt inte kan starta förrän våren 2025.

– Det här är inte första gången som projektet Västra länken drabbas av förseningar. Det drabbar Umeåborna. Från kommunen kommer vi att begära en skrivelse från Trafikverket där de får redogöra för vilka resurser som man tänker tillsätta för att påskynda projektet och som dessutom kompenserar för de konsekvenser och merkostnader som förseningen orsakar kommunen. Till det vill vi även se en tidplan som går att lita på, säger Hans Lindberg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062