23948sdkhjf

Motormännen: Så är skicket på vägarna

700 km av svenska vägnätet underkänt i ny undersökning.
Motormännens vägombud har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 67 000 km av Sveriges statliga vägnät. Resultatet visar att 700 km av det undersökta vägnätet är underkänt och håller en så låg kvalitet att "det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera".

Granskningen är uppdelad på riksvägar och länsvägar. Det sekundära och tertiära länsvägnätet (mindre vägar med vägnummer 500 och uppåt) har exkluderats i redovisningen, vilket innebär att endast det primära länsvägnätet, med vägar som kan förväntas hålla en hög kvalitet har inkluderats.

Enligt undersökningen är standarden på det svenska vägnätet hög, konstaterar Motormännen. Samtidigt synliggörs en betydande skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen.

– En bra vägstandard är en förutsättning för tillgänglighet i områden där bilen ofta är det enda alternativet. Nedprioriteringar och otillräckliga resurser till vägarna ökar bara på det avståndshandikapp som redan finns i gles- och landsbygden. Dåliga vägar ökar klyftan mellan stad och landsbygd - därför är vi mycket kritiska till att regeringen sänkt anslaget till vägunderhåll med en halv miljard, samtidigt som skatterna på bilismen höjs, kommenterar Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig Motormännen, i ett pressutskick.

Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 16 norr om Dalälven. Riksväg 9 i Skåne, Sveriges sydligaste riksväg, sticker ut med bitvis mycket dåliga avsnitt. Precis som i tidigare undersökning är riksväg 90 genom Västernorrland och Västerbotten det riksvägsavsnitt med störst brister. E45 genom Västerbotten är tveklöst det Europavägavsnitt som håller lägst standard i undersökningen.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094