23948sdkhjf

Sveriges Åkeriföretag kritiserar lastbilsförslag

Åtta procent av statliga vägnätet ska tillåta 74-tons lastbilar. "En droppe i havet", kommenterar branschorganisationen.
I oktober månad bekräftade regeringen att den maximala vikten på lastbilar ska höjas från dagens 64 till 74 ton, från den 1 mars nästa år, inom vissa områden i landet.

I förra veckan släppte Trafikverket sin rapport över vilka vägar som blir aktuella för 74-tonsfordon. Drygt åtta procent av statliga vägnätet kommer att omfattas – vilket kritiseras av Sveriges Åkeriföretag.

"De korta och geografiskt spridda vägnäten gör att BK4 i realiteten saknar effekt för åkerinäringen och skapar därmed ingen klimatnytta heller. Begränsningarna är mer politiska än tekniska", skriver branschorganisationen i ett pressmeddelande.

– Vilket åkeri investerar i fordonskombinationer som bara går att köra på en pytteliten del av vägnätet i regionen de verkar i? Det lilla vägnät som är utpekat är en droppe i havet. Att tro att omlastning till järnväg kommer ske när vägnätet som tillåter tyngre tar slut, är naivt och speglar varken vad som är önskvärt eller möjligt. Ett logistikflöde handlar inte om så många delsträckor som möjligt, utan om att effektivisera inom varje enskilt trafikslag, säger Ulric Långberg, branschchef Sveriges Åkeriföretag.

I regeringsuppdraget till Trafikverket anges att vägar som kan bli aktuella bara är de där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. Det är en politisk begränsning, menar Sveriges Åkeriföretag, som inte handlar om vilka åtgärder som får störst samhällsnytta, utan om en oro för att lastbilar skulle få en större konkurrensfördel gentemot de andra trafikslagen när de blir mer effektiva.

– Det föreligger inte någon konkurrenssituation mellan de olika trafikslagen. Alla trafikslag behövs, och våra medlemmar är järnvägens största kunder och vice versa. De som arbetar med transporter arbetar ständigt med effektivisering, och det är vad högkapacitetsfordon innebär – ett mer effektivt transportsystem, kommenterar Ulric Långberg.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062