23948sdkhjf

Återvunna däck testas som vägbyggnadsmaterial

Hösten 2003 var teststräckan på väg 686 utanför Boden klar i sin helhet med däckklipp som skyddslager och lättfyllnadsmaterial. Vägverket region norr var beställare och entreprenaden utfördes av Peab. Förutom värmeisolerande egenskaper är materialet även dränerande vilket ytterligare bidrar till att reducera tjälproblemen som tidigare varit omfattande när skogsägarna kör ut timmer under våren. Bakom projektet står forskaren Tommy Edeskär som påpekar att användandet av däckklipp precis som andra förhållandevis dyra lättfyllnadsmaterial bäst lämpar sig för specialsträckor där bärigheten i marken är begränsad. Målet är att kunna bygga en så tunn överbyggnad som möjligt utan att beläggningen spricker. Alla som köper ett däck i Sverige betalar en avgift för den återvinning som krävs när däcket är förbrukat. Uppgiften att organisera insamlingen och återvinningen av uttjänta däck ligger sedan 1994 på Svensk Däckåtervinning AB. Största delen av de återvunna däcken gick 2003 till energi åt cementindustrin och värmeverk men även export och till sist materialersättning som exemplet utanför Boden. Själva hanteringen sköts av Ragn-Sells som har två fasta och en mobil däckkvarn till sitt förfogande. Tommy Edeskär erkänner bekymmerslöst att logistiken är ett problem i dag för den som vill använda däckklipp som material och att det ännu inte finns en riktigt fungerande marknad.I takt med att användningen ökar kommer antagligen detta som mycket annat att få en lösning då användningsområdet är relativt nytt i Sverige. Finland är de som har kommit längst i Norden med att använda däckklipp som vägmaterial men i vissa delstater i USA har metoden använts i över trettio år med goda erfarenheter. Utanför Göteborg byggdes faktiskt en väg med däckklipp på åttiotalet som nu är bortglömd, berättar Tommy Edeskär. Han poängterar att forskningen inte har som mål att bevisa att det ena är bättre än det andra eller att man är tvungen att hitta en lösning för återvinning av däck. Snarare är det ett komplement till andra lättfyllnadsmaterial som finns på marknaden. Vi vill hitta det bästa materialet för varje ändamål och däckklippens egenskaper skiljer sig åt från jord- och bergmaterial. De används därför inte primärt som ersättning för dessa utan för att tillföra funktioner som behövs i anläggningen.Den största potentialen finns enligt Tommy Edeskär vid användning av gummi som motfyllnadsmaterial där man har problem med jordtryck. Det är något som man bör ha sett med egna ögon men förenklat kan du belasta en hög med däckklipp uppifrån och jämna av högen nittio grader utan att den rasar. Man känner inte till något annat material i dag med denna egenskap. Karaktäristiskt för däckklipp, jämfört med jord- och bergmaterial är också den låga vikten endast en tredjedel. För att minska tjäldjupet kan däckklipp användas som ett värmeisoleringslager i en konstruktion eller som dräneringslager i deponier. Jordtrycket är lågt och ökar inte med djupet som traditionella material. Tommy Edeskär kommer att forska vidare inom området och arbetar nu med att ta fram en användarhandbok för att entreprenörer lättare ska kunna använda materialet och räkna på sina kostnader. Är någon intresserad av att använda däckklipp som konstruktionsmaterial nås han på tel. 0920 - 49 13 34.


Klas Ringdahl


klas.ringdahl@entreprenad.com

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094