23948sdkhjf

Avfallshantering med möjligheter

Efter att ha svängt av från E18 i höjd med Norrtäljestoppet tar jag vänster, höger och sedan är man framme vid Sörabs avfallsanläggning i Löt. Tor Sivesind är platsansvarig och möter upp för en lerig tur runt området. Sörab ägs av tio kommuner runt Stockholms norra delar och tar emot mycket av det avfall som trots allt inte går att återvinna utan måste läggas på deponi. Anläggningen har funnits sedan 1995 och klockan sex på morgonen öppnas bommarna för att kunna ta emot dagens första avfall. Många vill få bort första lasset innan köerna börjar, påpekar Tor Sivesind som själv varit åkare. Vi kör bort mot anläggningens ena utkant där aska från Stockholms värmeverk blandas med cement och lakvatten till stora betongkakor. På så sätt binder man tungmetaller och andra skadliga ämnen som finns kvar i askan från värmeverken och lakvattnet från deponin, berättar han. Vi passerar en deponicell med asbest på vår väg mot en större asfalterad yta. Här står för närvarande en anläggning som tar hand om förorenad jord. Genom att ruta in och ta prover på industritomter som ska saneras bestäms vilken reningsmetod som ska användas. Efter att ha filtrerat jordmassorna genom olika dukar spottar anläggningen ut sand och grus i olika högar. Vi samlar på oss någonstans mellan 10 000 20 000 ton jordmassor innan det är dags att arbeta upp dessa med hjälp av anläggningar som vandrar runt till olika delar av landet, säger Tor Sivesind. Deponin hos Sörab i Löt består huvudsakligen av utsorterat industriavfall. När deponin är tillräckligt stor täcks den med jord för att sedan smälta in i landskapet. Sopberget sätter sig med tiden och redan efter tre till fyra år har det sjunkit några meter. Genom en anaerob process som startas efter övertäckningen bildas metangas, något som man passar på att ta tillvara i Löt. Målet är att hela anläggningen en dag ska drivas av metangas från deponin. I dag utvinner vi 100 kubik/timme vilket motsvarar cirka 50 liter olja, berättar Tor Sivesind. Genom ett samarbete med NCC Road har man även tillstånd att bryta 8 miljoner ton berg. För tillfället är ett brott fyllt med balade sopor då en av värmeverkens pannor renoveras. I avvaktan på att arbetet ska bli klart plastas soporna in och för närvarande väntar 22000 ton sopor på förbränning.Robert Gustafsson passar på att ta sig en bensträckare i solskenet utanför hytten på sin Caterpillar 980G som schaktar byggavfall. Han är en del av familjeföretaget RBG som hyr ut maskiner med förare till Sörab. Kompaktorn väger 40 ton renspinnar och plåtar ser till att inga sopor fastnar på maskinen medan lass efter lass tippas från anländande lastbilar. Tor Sivesind berättar att det är mycket isoleringsmaterial i byggavfallet men även papper och plast som hade kunnat återvinnas. På sikt kommer mycket avfall som nu läggs på deponi att försvinna när återvinningen blir allt effektivare, säger han.


Klas Ringdahl


klas.ringdahl@entreprenad.com

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093