23948sdkhjf

Kunskap finns om vi vill ha den

Det är inte utan att jag blir lite imponerad. Det är ett par dagar innan motorvägen öppnas för trafik. Det finns hur mycket tid som helst att titta på ytskikt, på detaljer både på motorvägen och vid sidan om. Ögat hittar inga tveksamheter, inga felaktigheter. En sista slänt fixas till med stor precision av en mycket skicklig grävmaskinsförare. Trots en besvärande brist på högkvalitativt byggmaterial, trots en mycket sen byggstart står vägen där den ska. Budgeten har hållits och överlämnandet till beställaren sker till och med före utsatt slutdatum. Egentligen är det inget märkvärdigt med det. Alla har gjort sitt jobb och gjort det bra. Det som dock kan få betydelse för svensk byggindustri är att jobbet gjorts i Polen, med svensk arbetsledning, men praktiskt taget all annan personal, såväl tjänstemän som maskinförare och yrkesarbetare är polacker. Bakom jobbet står NCC och efter att ha sett det utförda arbetet är det inte förvånande att företaget i dag har breddat sin rekrytering till att också omfatta Polen. NCCs vd Alf Göransson har vid flera tillfällen ställt sig upp och betonat vikten av att vi får ett tillskott av utländsk arbetskraft för att kunna möta den kommande efterfrågan. Den kunskap och den erfarenhet vi behöver finns på andra sidan Östersjön, i Polen, i Baltikum, i EUs nya medlemsländer som helt ändrat förutsättningarna för den svenska bygg- och anläggningsindustrin. Inte minst inom anläggningssektorn finns förhoppningar om stora investeringsvolymer de närmaste åren. Samtidigt kommer branschen att drabbas hårt av den nuvarande förgubbningen i form av att ungefär 40 procent av alla som i dag är anställda i byggbranschen når pensionsåldern under de närmaste tio åren. Inte ens om beläggningen på byggrelaterade gymnasie- och högskoleutbildningar blir hundraprocentig i fortsättningen kommer vi att klara att täcka manfallet. Men att vi "tvingas" använda utländsk arbetskraft för att fylla luckor är inget problem. Det är bara en extra vitamininjektion som kan bidra till att utvecklingen av material, system, metoder och utrustning sätter än högre fart. Problemen uppstår när utländska företag med en annan kostnadsstruktur kan utnyttja en väsentligt lägre prisbild till att slå ut de svenska företagen. Det gäller inte minst vid offentliga upphandlingar där allt för ofta priset är helt avgörande för vilket företag som får jobbet. Det är mer väsentligt än någonsin att de svenska företagen ser över sin kostnadsbild för att hitta den optimala lösningen. Det är viktigt att företagen ser över sina maskinparker och försöker ligga i frontlinjen vad gäller exempelvis låg miljöbelastning. Det är framför allt viktigt att beställare är beredda att ställa de hårda kraven, men också att de är beredda att betala vad det kostar att använda moderna maskiner. Det är också viktigt att kostnaderna fördelas på ett rimligt sätt. Ett färskt, skrämmande exempel är den enkätundersökning som genomförts av branschföreningen Byggcheferna och som visar att en tredjedel av dagens byggchefer oroar sig för att deras personal ska skadas. Ungefär lika många har fått nog och vill lämna branschen. Enligt föreningen är de besparingar som görs på personalsidan direkt kontraproduktiva. Visst minskar lönekostnaden, men vinsten äts upp med råge i slutfasen när det är dags att rätta till alla de felaktigheter som uppstått på grund av en allt för slimmad organisation. Erfarenhet är en bra lärare, men räkningarna är svinaktigt dyra.


morgan.andersson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078