23948sdkhjf

Plast och komposit hinder för ytterligare återvinning

Att nå en återvinningsgrad som överstiger 85 procent per fordon kommer att bli en utmaning ställt mot det faktum att bilarna innehåller allt mindre metaller och allt mer plaster och kompositer som hittills varit svåra att återvinna. Det konstaterar Naznoush Habashian, Stena Gotthard.


Naznoush är civilingenjör, utbildad på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning maskinkonstruktion, produktutveckling och miljö- management. Hos Stena har hon jobbat med fragmenteringsfrågor på olika nivåer och parallellt laddar hon nu för att nå en doktorsexamen med fokus på bilåtervinning. År 2000 klubbades EU-direktivet för producentansvar, med start 1 januari år 2001. För Sveriges del innebar direktivet inga förändringar. Sverige genomförde producentansvaret att gälla alla bilar som registreras efter 1 januari 1998. Dessutom skulle Sverige uppfylla målsättningen 85 procents återvinning från och med 2002 och 95 procent senast från och med 2015. Att nå 85 procent återvinning är en utmaning som vi klarar av. EU-direktivet 2000/53/EC om End of Life Vehicles innebär att senast den första januari 2006 ska återvinning och återanvändning av alla fordon ökas till minst 85 procent av genomsnittsvikten, därav max fem procent energiutvinning. Direktivet ställer även krav på 95 procents återvinning år 2015, med max tio procents energiutvinning. Det kommer att bli tufft för både miljön och ekonomin att klara av en 95-procentig återvinning, säger Naznoush Habashian. Det innebär i praktiken att även plaster & kompositer ska materia-l återvinnas. Problemet är att plasterna och kompositerna ökar på bekostnad av metallerna som är enkla att återvinna. Det finns inga beprövade metoder och avsättningar för återvunnet plast/komposit från fordon. För att kunna göra rätt investeringar i tekniska lösningar så är det ytterst viktigt att veta vad bilarna som tillverkas idag innehåller för material, för det är ju de som ska återvinnas till 95 procent år 2015, säger Naznoush Habashian. Tendensen är att plaster och kompositer kommer att öka ytterligare i framtidens bilar, vilket knappast förenklar möjligheterna att nå EU-direktivens mål för 2015. Naznoush Habashian konstaterar också att bilindustrin lever i stark konkurrens och kostnadspress, vilket anförs som ett skäl att man under rådande omständigheter inte själva har möjlighet att ta fram processer för att återanvända eget producerat plast- och kompositmaterial. Därför är det ytterst viktigt att samarbetet mellan oss och bilproducenter fungerar bra för att vi tillsammans ska hitta miljömässiga och ekonomiskt optimala lösningar, säger Naznoush Habashian. Hon ser också ett problem i att EU-direktivet inte tolkas lika i de olika medlemsländerna, vilket i sig leder till snedvriden konkurrens. De nationella tolkningarna leder till att det som i ett medlemsland klassas för förbränning klassas för materialåtervinning i ett annat medlemsland! Sedan har vi olika skattesystem i medlemsländerna som gör att det blir "billigare" att återvinna i vissa länder jämfört med andra. Men allt det här är ju ett delikat problem till för att lösas, så jag har ett väldigt spännande jobb.


Text och foto: Staffan Johnsson

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063