23948sdkhjf

Förstärkt infrastruktur kring Trollhättan

Väg 45 får fyra körfält hela vägen mellan Trollhättan och Göteborg. Även väg 44 byggs ut och om två år ska Trollhättan ha motorväg till Uddevalla, där E6 ansluter. Inte heller den spårbundna trafiken blir lottlös när nu regeringen med sina samarbetspartier vill förstärka infrastrukturen i Västsverige. Den så kallade Norge-Vänerbanan byggs ut till dubbelspår hela sträckan Göteborg-Trollhättan. Triangelspåret vid Marieholm börjar byggas 2005 och ger Trollhättan en direktanknytning till Göteborgs hamn. Satsningen på infrastrukturen ingår i ambitionen att stärka Trollhättan och Västsverige som utvecklings- och produktionsplats för fordonsindustrin. I paketet ingår såväl nya insatser som tidigareläggning av redan beslutade projekt. Trollhättan har unika förutsättningar inom fordonsindustrin. Med dagens satsningar stärker vi stadens och Sveriges förutsättningar för konkurrenskraftig produktion och utveckling ytterligare, säger infrastrukturminister Ulrica Messing. De nya prioriteringarna innebär dock inte att nya pengar skjuts till utan satsningarna finansieras med hjälp av kraftiga neddragningar i utbyggnaden av infrastruktur i andra delar av Sverige. Enligt regeringen stryks en lång rad objekt ur den nationella vägplanen: E4 Trafikplats Måby E4 Persön Kalix, etapp 1 E12 Brattby Vännäs E14 Nacksta Matfors E14 Pilgrimstad Lockne E22 Trafikplats Lund Södra E22 Trafikplats Råby E22 Förbifart Fogdarp E22 Förbifart Linderöd E22 Sätaröd Vä Rv 26 Halmstad Oskarsström Rv 26 Risbro Mullsjö Rv 50 Skänninge Norrsten Dessutom senareläggs riksväg 50 genom Motala så att projektet slutförs efter 2015. För att skapa ett finansiellt utrymme för hela riksväg 45 Angeredsbron-Trollhättan redan år 2006 senareläggs dessutom investeringarna i väghållningsplanen generellt. Vägverket har fått i uppgift att planera denna senareläggning. Ytterligare 55 miljoner kronor omfördelas från potten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Omedelbart kom också reaktioner från landsdelar som nu blev av med angelägna vägprojekt, inte minst för att bygga bort mindre säkra vägavsnitt. Samtidigt ökar kraven på att vi även i Sverige ska utnyttja alternativ finansiering för vägprojekt och på så sätt sprida kostnaderna över en längre tid. Nu börjar exempelvis även Hans Tilly, ordförande i Byggnads, efterlysa näringslivets medverkan i finansieringen. Näringslivet står redo. Nyligen sade exempelvis Per Gustafsson, kreditchef på Nordea Stockholm att det finns ett stort intresse från den finansiella sektorn. Det kommer att märkas när marknaden efterfrågar våra tjänster, sade Per Gustafsson. Det enda som förhindrar den utvecklingen i dag är den sittande regeringen. I samband med att den västsvenska satsningen presenterades aktualiserade moderaterna frågan om att höja statusen på riksväg 45 genom att klassa den som Europaväg. Moderaterna betonar vikten av att riksväg 45 blir en del av det stråk som i framtiden kan sammanbinda Nordkap med Sicilien och göra norra Skandinavien synligt på Europakartan. Den moderata riksdagsledamoten Jan-Evert Rådhström ger samtidigt en rejäl känga till regeringspartiet. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte kan inse vikten av en utbyggd infrastruktur förrän akuta kriser uppstår och industrier försvinner från vårt land, säger Jan-Evert Rådhström.


Morgan Andersson


morgan.anderssson@allerbusiness.se

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141