23948sdkhjf

Roboten tar över på bygget

För ungefär tre år sedan fick Mikael Fritzon, utvecklingschef på Skanska Sverige, ett inte helt vanligt uppdrag. Som en förlängning av "skärpning gubbar" var målet att förutsättningslöst ta fram en metod som effektiviserade byggprocessen, ökade kvaliteten på slutprodukten och sänkte kostnaden. Egentligen fanns bara två grundkrav: produktionen måste kunna ske oberoende av väder och vind samtidigt som personalinsatserna skulle vara mindre än med konventionell teknik. Inspiration hämtades snabbt från växtriket närmare bestämt från svamparna. Lösningen blev att börja bygga taket och sedan bygga huset från taket och neråt, våning för våning. Hela tiden med automatiserad montering från markplan. Tekniken har flera fördelar. En är att byggandet kan ske skyddat från yttre påverkan i form av väder och vind, en annan att risken för fall minskar avsevärt när allt arbete sker i markplan, utan behov av ställning. En tredje att logistiken kan förenklas betydligt. Vissa svårigheter måste förstås lösas. Till exempel att åstadkomma en byggrobot som kan hantera byggelement med vikter upp mot fjorton ton med millimeterprecision. Eller att hitta teknik som gör det möjligt att lyfta ett åttavåningshus utan risk för sättningar trots att det handlar om en sammanlagd vikt på cirka 3 000 ton. I princip skulle man kunna göra det hela helautomatiskt bygga dygnet runt. Det kommer bara folk och trycker på knappen och så går dom hem. Så kommer dom tillbaka veckan efter och då är huset uppe, säger Pertti Johansson, Skanska Maskin och något av "pappa" till roboten. Byggindustrin får ibland klä skott för att vara låst vid gamla lösningar och inte speciellt förändringsbenägen. Men på den punkten håller inte Mikael Fritzon med. Vi lever i en tid när företagen, i vart fall på våra nordiska marknader, börjar tävla med varandra med olika uppfinningar och patent. Jag skulle vilja säga att det hänt mer de sista fyra åren än vad det kanske hänt under 25 år innan, säger Mikael Fritzon som är mycket optimistisk och tror mycket på den nya modell som hittills testats i ett fullskaleförsök i två våningar. Först anläggs bottenplattan. Byggandet därefter inleds med ett tak som är färdigt redan från början. Det är en stor skillnad jämfört med konventionella metoder eftersom det betyder att vi får ett tätt hus från första stund. Det minskar bland annat beroendet av uttorkning och gör att huset blir färdigt mycket, mycket fortare, säger Mikael Fritzon. Fyra pelare en i varje hörn lyfter därefter med hjälp av hydraulik ett våningsplan i taget. Inne i huset monteras väggar och golv med hjälp av roboten. Tanken är att roboten också ska kunna hantera exempelvis köks- och våtrumsmoduler, installationer och mellanväggar. Rikard Espling, avdelningschef på Skanska Hus & Bostad, ser två stora fördelar med den nya tekniken. Dels tar den bort icke värdeskapande tid som kan uppstå på grund av exempelvis onödiga lyft, ställningsbyggande, materialhantering och provisoriska väderskydd. Tekniken gör också byggarbetsplatsen säkrare. På det här sättet kan vi flytta alla arbetsmoment till markplanet, vilket ger en betydligt effektivare och bättre arbetsmiljö, säger Richard Espling. I början fokuserade vi ganska mycket på själva lyftet i sig. Nu har mera själva maskintekniken och montageordningen kommit i fokus. Även om det är en prototyp och vi måste förbättra olika detaljer så känns det än så länge som om idéerna håller. Den robot som användes vid fullskaleförsöket är framtagen för lamellhus, vilket innebär fem till sex bostäder per plan. De svåraste utmaningarna med maskinen är att den ska hantera fjorton ton. Vi ska kunna hantera de här elementen precis som en industrirobot hanterar små saker som kanske väger upp till hundra kilo. Här har vi åtta frihetsgrader. Vi ska kunna vrida, tilta, förskjuta i sida, skjuta framåt, lyfta upp, ner. Mig veterligen finns ingen annan maskin som kan hantera fjorton ton och klara åtta frihetsgrader. Och då pratar vi om millimeterprecision, säger Pertti Johansson. En av de detaljer som kan förbättras är exaktheten vid produktionen av betongelementen. Och det är på gång, enligt Skanska Sveriges vd Mats Williamson. Han berättar att stora investeringar görs i bland annat elementfabriken i Strängnäs som byggs ut och förändras för att under första halvåret 2007 komma igång med en modernare industrialiserad process än tidigare. Vilken risk finns då att den här typen av industrialiserat byggande begränsar exempelvis arkitektens arbete? Det är klart att ju större detaljutbudet är desto dyrare blir det. Vi håller nere kostnaderna med en sortimentsbegränsning. Kunden har dock möjlighet att begära helt unika komponenter till sitt objekt. Det finns därför goda möjligheter att utforma precis den byggnad som önskas, säger Mats Williamson. Framför allt kommer kunden att märka stora skillnader i tid. Uppfattningen om hur mycket tid som sparas går isär något, men för ett hus som tar ett år att färdigställa med konventionell teknik ska det inte ta mer än högst fem månader med den nya tekniken. Förmodligen ännu snabbare eftersom tiden för produktionen beräknas till ungefär en vecka per våningsplan plus några veckor till för färdigställande och nedmontering av robot och lyftutrustning.


Text & Bild Morgan Andersson


morgan.andersson@allerbusiness.se


Till senaste nytt

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078