23948sdkhjf

Spar pengar genom att leasa

Svenska entreprenadföretag betalar hundratals miljoner extra varje år, helt i onödan. Det visar en ny jämförelse som finansieringsföretaget GE Capital Solutions gjort på olika former av finansiering av entreprenadmaskiner.

Ett maskininköp är den viktigaste investeringen en maskinentreprenör gör under sin levnad vid sidan av möjligtvis ett hus eller en lägenhet i det privata livet. Traditionellt köps maskinerna i entreprenadbranschen på avbetalning, vilket kan vara en dyr lösning och också innebär att företaget sitter fast med en gammal maskin när den är färdigbetald. I Norden har GE Capital Solutions 55 000 kunder som valt att leasa sin kopieringsapparat, dator eller entreprenadmaskin. Finansieringsbolaget har tittat på en hjullastare som köps på avbetalning och jämfört med alternativet operationell hyra. Slutsatsen är att entreprenad företag kan spara över 7 000 kronor i månaden eller 440 000 kronor över en femårsperiod om de väljer att hyra. År 2007 såldes omkring 700 hjullastare i Sverige och entreprenadföretagen hade därmed sparat över 300 miljoner kronor på fem år om alla de maskin erna finansierats med operationell hyra. GE Capital Solutions menar att resultatet är tillämpbart på alla typer av entreprenadmaskiner som i dagsläget finansieras genom avbetalning. Fredrik Widlund är vd för Capital Solutions verksamhet i Norden. Han är stationerad vid huvud kontoret i Solna. Utöver det finns företaget i Umeå och Göteborg. – Kunskapen om alternativa finansieringslösningar är bristfällig inom entreprenad branschen vilket gör att många betalar alldeles för mycket för sin utrustning. Det finns en tradition av att köpa fordon och maskiner på avbetalning och det låser företaget vid samma utrustning över lång tid. – Vår jämförelse visar att entreprenadföretag kan spara stora summor om de väljer operationell hyra. Uträkningen baseras på ett enda fordon, men ju fler fordon och maskiner företaget har desto större blir följaktligen besparingen. GE Capital Solutions har jämfört kostnaden för en hjullastare med ett inköpspris på 1 980 000 kronor som finansieras genom avbetalning på 60 månader (det vill säga där entreprenören äger maskinen och tar lån) och ställt detta i relation till en operationell hyra (det vill säga leasing). Vid en avbetalning är hjullastarens månadskostnad 38 536 kronor, inklusive räntekostnader på 340 148 kronor. Efter avtals perioden har entreprenadföretaget betalat totalt 2 320 148 kronor. Vid en operationell hyra blir månadskostnaden 31 289 kronor och den totala kostnaden för hjullastaren endast 1 877 340 kronor. Ett totalpris som alltså är lägre än det ursprungliga inköpspriset. – Operationell hyra sparar pengar oavsett vilka maskiner man väljer. Förutom den ekonomiska vinsten står finansieringsföretaget även för riskerna gällande ägande och restvärdet, alltså skillnaden mellan maskinens inköpspris och marknadspris vid avtalets utgång, vilket gör att företagen inte behöver ta med värdeminskningen i sina ekonomiska kalkyler. Det är fördel aktigt för företagen, men operationell hyra saknas i de vanliga bankernas utbud, säger Fredrik Widlund. I kalkylen är även inräknat det värde som finns kvar hos entreprenadmaskinen efter fem år, vare sig man valt banklån eller leasing. – Maskinentreprenören slipper vid leasing ansvar för restvärdet, det vill säga det värde som är kvar av maskinen efter leasing perioden, säger Fredrik Widlund. Restvärdet är å andra sidan det som glimmar för många entreprenörer som väljer att köpa maskinen på avbetalning och ser framför sig ett scenario där de kan sälja entreprenadmaskinen på begagnatmarknaden. Det innebär emellertid en risk då det inte är säkert att maskinen går att sälja och man sitter fast med en gammal maskin. – Vid leasing har GE Capital Solutions ansvaret för restvärdet. Kunden kan säga varsågod, här är nycklarna när leasingtiden är slut. På maskinentreprenören vilar ett visst ansvar vid leasing. – Maskinentreprenören får inte köra sönder maskinen fullständigt, men det ligger väl å andra sidan i företagarens eget intresse att ha en fungerande maskin för att deras verksamhet ska kunna fungera väl och dra in pengar. Det är GE Capital Solutions som sätter restvärdet på maskinen – Fördelen med att anlita oss är att detta är vad vi sysslar med och vet från dag ett vad en maskin kostar. Vårt system bygger på att vi måste ha kompetens om vad maskinerna är värda om fem år. I Sverige är förhållandet mellan finansiell (där entreprenören äger maskinen och tar lån) och operationell leasing, 80 procent jämfört med 20 procent, så finansiell dominerar stort. – I Europa, till exempel i Italien och Storbritannien är förhållandet snarare det motsatta och vi tror att det även i Sverige kommer att bli vanligare att leasa i stället för att köpa. Maskinentreprenörer måste vara mer mångsidiga och flexibla för att få uppdrag med olika krav på utrustning samtidigt som ny teknik efterfrågas. Vad händer med de maskiner som entreprenörerna inte vill köpa ut? – Vi har ett nätverk som innebär att vi kan sälja maskinerna till andra länder. De flesta maskiner säljs i Sverige men en hel del säljs också till öststaterna. När leasingtiden är slut kan maskinentreprenören välja mellan: 1. Lämna tillbaka maskinen. 2. Fortsätta leasa. 3. Köpa maskinen. – Köpet blir då en vanlig affärshandling till marknadsvärde, säger Fredrik Widlund. Men kan det inte vara mer osäkert att anlita ett finansbolag i stället för en bank? Inte om man väljer GE Capital Solutions och tittar på aspekten med kredit värdighet eftersom företaget är triple A-rated, vilket innebär att företaget har den högsta möjliga kreditrankingen hos ledande branschinstitut. Att leasa maskinen har också den fördelen att det går att anpassa till de arbetsförhållanden maskinentreprenörer har, det vill säga tidsbegränsade jobb. De flesta avtal löper på tre till fem år. – Vill man leasa på två år så går det också bra. Vi har gjort upp avtal för 24 månader, men ett år är den kortaste leasingtiden vi kan erbjuda. Finansieringsbolag kan till skillnad mot banker vara mer flexibla i sina avtal. – Ja, vi behöver inte vara strukturerade enligt ett visst mönster utan kan individanpassa, exempelvis kan de som köpt skogsmaskin betala mindre under lågsäsongen vintern och mer under högsäsongen sommaren. GE Capital Solutions har globala avtal med vissa tillverkare direkt, exempelvis gaffeltrucktillverkaren Hyster. Avtalet innebär att de kunder som vill ha operationell hyra erbjuds detta via GE Capital Solutions. – Vi tittar nu på flera svenska tillverkare att jobba med på det här sättet, säger Fredrik Widlund. GE Capital Solutions är relativt okända som finansiärer, exempelvis jämfört med Handelsbanken. Därför ses mässan Maskin expo som ett utmärkt tillfälle att ändra på det förhållandet. – Vi kommer att ta chansen att närvara och berätta om vad vi kan erbjuda maskinentreprenörerna när de tänker köpa en ny maskin. GE Capital Solutions är en de största oberoende (utanför banksfären) finansaktörerna med två miljarder dollar i tillgångar. Volymen för leasing är 650 miljoner dollar medan lagerfinansiering upptar 1,3 miljarder dollar i årlig volym. Företaget har 325 anställda och 58 000 kunder i Norden. Affärsområdena är utrustningsfinansiering, bilfinansiering och lagerfinansiering. GE har sina rötter i tillverkning och teknik och har utsetts till världens mest ansedda företag enligt Financial Times alla i år följd från 1998 till 2007. GE startade 1879 med att Edison uppfann glödlampan. Därefter kom den elektriska brödrosten 1905, röntgenrör 1913 och många andra uppfinningar fram till 2004 och världens snabbaste gasturbin. Ett sätt att finansiera en investering är att leasa, hyra in utrustning till företaget. Vid leasing behöver man inte utnyttja företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit. Utrustningen hyrs i stället från den som äger utrustningen, exempelvis GE Capital Solutions. Företagets fördelar med leasing: 1. Någon annan säkerhet än det man leasar behövs normalt inte. 2. Hyran är fullt avdragsgill. Det betyder att hyran sänker det beskattningsbara resultatet. 3. Ingen kapitalbindning för företaget. Rörelsekapitalet kan i stället användas effektivare. 4. Flera alternativ vid leasingtidens slut. Utrustningen kan till exempel köpas eller hyras vidare. 5. Företaget behöver inte ansvara för restvärdet av maskinen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063