23948sdkhjf

Det är inte kört utan garanti

Vad innebär egentligen ”garanti”? Får man reklamera en produkt som det inte är garanti på? Vem ska bevisa vad när det är något fel på maskinen? Reklamationsrådets Lars-Erik Ljungberg reder ut begreppen.

Garanti och reklamation är flitigt använda begrepp när det gäller att köpa och sälja maskiner. De blandas dessvärre ofta ihop, konstaterar Lars-Erik Ljungberg på Reklamationsrådet, Maskinleverantörernas och Maskinentreprenörernas gemensamma råd med uppgift att lösa tvister mellan maskinköpare och maskinsäljare.

– Även om en leverantör inte har lämnat någon garanti har man rätt att reklamera en produkt. Skillnaden ligger i vem som bär på bevisbördan; leverantören eller kunden, konstaterar han.

Reklamationsrådet har försökt reda ut begreppen för att bättre kunna ta sig an de ärenden som hamnar på rådets bord. Grunden är köplagen, som tillämpas vid köp av lös egendom. Köplagen går att förhandla bort, den gäller till exempel inte om det uppstått en praxis eller annan sedvänja mellan säljaren och köparen. I entreprenadbranschen finns två sådana exempel: branschavtalen Maskin O3, som gäller vid köp av nya och begagnade maskiner, tillbehör och redskap, och Reparation 11, som gäller vid reparation och service.

Köplagen innehåller inga krav på att man ska ge garantier på egendom som säljs, det är ett helt frivilligt åtagande som säljaren åtar sig.

– Garanti är en utfästelse där en säljare garanterar att en produkt (normalt ej förbruknings- eller slitagedelar) under en angiven tid uppfyller tillverkarens specifikationer och, om den inte gör det, lovar att åtgärda problemet under garantitiden utan kostnad, förklarar Lars-Erik Ljungberg.

Han noterar dock att undantag ofta görs för transport av produkten till och från tillverkarens ombud eller resekostnaden för en mekaniker, dessa kostnader ska betalas av kunden och det är därför viktigt att noga studera garantivillkoren.

Reklamationsrådet ser det också som självklart att man vill ha garantier för att en reparation eller en service är korrekt utförd. Rådet deklarerar också att om varan sålts med garanti och det uppstår en tvist är det säljaren som ska bevisa att köparen varit oaktsam.

Garantiutfästelsen är alltid kopplad till en viss, angiven, tidsperiod. Tidsperioderna kan variera, det kan till exempel handla om ett år för hela maskinen och en förlängd garanti på motor och drivlina på tre år.

– En förlängd garanti brukar dock vara kopplad till något villkor, exempelvis att man har tecknat ett serviceavtal, uppger Lars-Erik Ljungberg.

Han poängterar att i det inte nämns någon garantitid i branschavtalen Maskin 03 och Reparation 11 eftersom det skulle strida mot konkurrenslagen.

– Därför måste varje säljande företag själva ange garantitiden i sina säljavtal. Det räcker alltså inte med att bara hänvisa till Maskin 03 eller Reparation 11. Anger man inte någon garantitid i säljavtalet, gäller den i köplagen stipulerade reklamationstiden på två år.

Vad gör man då om man inte fått någon garanti alls eller om felet som uppstått inte täcks i garantivillkoren? Enligt Reklamationsrådet är det fullt möjligt att reklamera varan ändå, bevisbördan ligger dock då på köparen, som måste kunna visa att felet fanns redan när varan levererades.

– Köparen har två års reklamationsrätt på en vara om inget annat avtalats. Köparen måste också reklamera inom skälig tid från det att han upptäckte felet.

Kommer man inte överens kan man lyfta frågan till sin branschorganisation, räcker inte det är Reklamationsrådet nästa instans. Förhoppningsvis ska det inte behöva gå så långt, förklarar Lars-Erik Ljungberg.

– När man som kund anser sig drabbad av någon defekt på sin nya maskin, reklamerar man skadan eller störningen till säljaren eller verkstaden som åtgärdar defekten, såvida man inte anser att skadan eller störningen orsakats av handhavandefel, normalt slitage eller att den utlovade garantitiden har passerats.

Även om de två parterna är oense kan problemen ibland lösas ändå.

– Säljföretaget eller verkstaden kan ändå, trots sin åsikt att deras garantiutfästelse inte skall gälla, åtgärda problemet, detta brukar man kalla Goodwill.

Köplagen gäller alltså lös egendom, men bara i de fall där konsumentköplagen inte gäller. Denna lag gäller när en näringsidkare säljer lös egendom till en konsument och erbjuder ett avsevärt starkare skydd än köplagen. Enligt konsumentköplagen har konsumenten tre års reklamationsrätt, denne måste dock klaga på varan inom ”skälig tid”, detta innebär normalt två månader.

Enligt konsumentköplagen anses också fel som upptäcks inom sex månader vara ursprungliga, säljaren måste då laga eller ersätta varan, går inte det ska köparen få pengarna tillbaka. Har sex månader gått är det i stället köparen som måste bevisa att felet fanns vid leverans, reklamationstiden kan inte heller förkortas.

– När man säljer en vara är det alltså viktigt att kontrollera att kunden verkligen är en näringsidkare och inte en konsument, uppger Lars-Erik Ljungberg.

Definitioner
  • Näringsidkare: En fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten och kännetecknas av att hen har ett momsregistreringsnummer.
  • Lös egendom: Allt som inte är fast egendom (skog/mark/fastigheter) eller tomträtt.
  • Garanti är ett frivilligt åtagande av en säljare, en utfästelse där en säljare lämnar garantier för att en produkt (normalt ej förbruknings- eller slitagedelar) under en angiven tid uppfyller tillverkarens specifikationer och, om den inte gör det, lovar att åtgärda problemet under garantitiden utan kostnad.
  • Reklamation En reklamation blir aktuell om det inte finns någon garanti eller om felet inte täcks av garantivillkoren. Reklamation gäller endast för ursprungliga fel som fanns vid leveransen av varan. Bevisbördan ligger på köparen, som har två års reklamationsrätt om inget annat avtalats. Reklamationen måste ske inom skälig tid, normalt två månader.

Källa: Reklamationsrådet

Relevanta lagar
  • Köplagen (1990:931): tillämpas vid köp av lös egendom i de fall konsumentköplagen inte gäller. Den gäller alltså när en näringsidkare säljer en vara till en annan näringsidkare. Lagen går att avtala bort.
  • Konsumentköplagen (1990:932): tillämpas vid köp av lös egendom som en näringsidkare säljer till en konsument. Denna lag skall stödja en privatperson när denne köper något. Lagen ger konsumenten tre års reklamationsrätt, fel som hittas inom sex månader anses vara ursprungliga. Lagen går inte att avtala bort och gäller inte vid affärer mellan företag.

Källa: Reklamationsrådet

Vem måste bevisa vad?
  • Vid en garantitvist är det säljaren som ska bevisa att köparen varit oaktsam och att det är därför som varan är felaktig.
  • Vid en reklamationstvist är det köparen som ska bevisa att varan var felaktig redan vid leverans.


Källa: Reklamationsrådet

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109