23948sdkhjf

Stabilt Skanska stänger i Latinamerika

– Den positiva utvecklingen inom byggverksamheten fortsätter med stark orderingång och ökade intäkter. Orderingången i det tredje kvartalet var framför allt stark i Sverige, USA Civil, Storbritannien och Polen, säger Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström i en kommentar till årets tredje delårsraport
Johan Karlström kan glädjas åt att intäkterna ökade med fyra procent till 101,6 miljarder kronor under årets nio första månader medan rörelseresultatet på 3,5 hamnade i nivå med motsvarande period förra året. Han lyfter dock fram att rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade med 27 procent, vilket gav ett stabilt kassaflöde och förstärkt finansiell situation.

– De flesta av våra hemmamarknader visar en stabil ekonomisk utveckling med fortsatta investeringsbehov inom de sektorer där vi är aktiva. De övergripande marknadsutsikterna är starka med undantag för den finska marknaden, säger Johan Karlström.

För den svenska marknaden är bedömningen att bostadsbyggande och kommersiellt husbyggande kommer att ligga kvar på en hög nivå. Bland annat konstateras att vakansgraden på kontorslokaler i städer där företaget bedriver verksamhet är stabil och speciellt låg i Sverige. Skanskas bedömning är att fastighetsinvesterarna just nu visar stort intresse för nyutvecklade fastigheter med möjlighet att attrahera långsiktiga hyresgäster.

Då är tveksamheten betydligt större vad gäller anläggningsprojekt där regeringens frysningar av vissa stora projekt skapat stor osäkerhet bland företagen i bygg- och anläggningsbranschen.

Enligt Johan Karlström har företaget nu tagit kostnader motsvarande 200 miljoner kronor för att skynda på avvecklingen av den latinamerikanska verksamheten. Företaget lämnar inte längre anbud på projekt i Latinamerika samtidigt som färdigställande av pågående projekt påskyndas.

Vi har också beslutat att avyttra drift och underhållsdelen av den latinska verksamheten. Detta är en stabil verksamhet med låg risk inom vilken vi har varit framgångsrika under många år. Anledningen till beslutet om en avyttring är att vi vill fokusera på de marknader där vi kommer att ha en betydande närvaro framöver.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093