23948sdkhjf

Biologisk mångfald i täkten

Täkter kan bli en fristad för hotade arter, med rätt efterbehandling kan de bidra en hel del till den biologiska mångfalden. En ny handbok ska göra det lättare att utnyttja de möjligheter som finns i en viss täkt.
Umeå . Täkter har länge betraktats som sår i naturen, men det behöver inte vara så, förklarade Åsa Granberg, på Enetjärn natur, vid sitt föredrag på den branschdag som SBMI (branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri) anordnade i Umeå i oktober.

– Täkter kan bli en ganska bra miljö för många arter.

Det gäller dock att öka förutsättningarna för ökad mångfald, och Enetjärn Natur och Swerock håller därför på att ta fram en svensk handbok i ämnet, ett projekt som finansieras av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond).

– Handboken ska vara anpassad för branschen, inte för biologer. Den ska behandla svenska förhållanden och vara skriven på svenska. Den ska innehålla konkreta tips och råd, man ska kunna lära sig identifiera lämpliga ställen i sin täkt, och visa hur man kan skapa bra ställen, det ska vara illustrativt, med hög igenkänningsfaktor, handboken kan vara bra även vid tillståndsprocessen, där det också handlar mycket om efterbehandlingen, förklarar Åsa Granberg.

Poängen är att många arter som förlorat sina naturliga miljöer ska kunna hitta en bra ersättning i täkterna, det gäller till exempel djur och växter som behöver bergssidor, något som är svårt att hitta i naturen, eller de sandmiljöer man tidigare fann vid oreglerade älvar.

– Det är ont om sådana nu, men då kan man använda täkten i stället.

För att kunna åstadkomma biologisk mångfald krävs dock att man efterbehandlar täkten på rätt sätt.

– Normal efterbehandling innebär ofta att slänta ut och plantera skog, men man kan skapa mer biodiversitet och ge förutsättningar för biologisk mångfald.

Det kan till exempel handla om klippväggar, rasbranter, slänter, hällmark, jord och sandblottor, översilade ytor och vattensamlingar.

– Det finns en potential för biologisk mångfald i täkter, man kan få in olika växter, insekter, groddjur, berguvar med mera och målet är handboken ska öka förståelsen för de här frågorna, vi ska också ta fram lättillgängligt utbildningsmaterial.

Det praktiska arbetet med att ta fram handboken innebär att studera fyra svenska täkter, se vilken se biologisk mångfald de har i dag, vilka strukturer som finns, vilken topografi, vilket håll man bryter åt, hur djupt man går, vilka material som finns, vilka miljöer som finns runtomkring, vilka arter som finns och vilka som kan tänkas sprida sig till täkten om de ges chansen.

Handboken ska vara klar i september 2015.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062