23948sdkhjf

Enklare regler tack

SBMI ifrågasätter dagens regler – varför krävs det tillstånd för ett asfaltverk i en täkt, men inte utanför täkten? Varför klassas entreprenadberg som avfall och vem lägger ner miljoner på att öppna en täkt om det inte finns ett behov?
Umeå . Bergmaterialbranschen är inte förskonad från krångel, ett faktum som branschorganisationen SBMI (Sveriges bergmaterialindustri) nu försöker ändra på.

– Målet är att få bort onödiga detalj- och dubbelregleringar som skapar merarbete för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare utan att ge någon miljönytta, förklarade Marie Berglund, råvaruchef på NCC Roads och medlem i SBMI:s samhällsbyggnadsutskott, när SBMI anordnade en branschdag i Umeå i slutet av oktober.

Ett exempel är den täktägare som vill krossa jungfruligt berg, ta emot och krossa entreprenadberg, mellanlagra olika material, sätta upp ett mobilt asfaltverk, använda det stenmaterial som finns i täkten, ta emot och krossa returasfalt, och sedan blanda in den i sin egen asfalt.

– Det är resurseffektivt, smart och minskar transporterna, man använder dugliga material. Men ska jag som råvaruhandläggare ansöka om detta krävs elva verksamhetskoder och varje verksamhetskod innebär en tillsynsavgift, konstaterar Marie Berglund.

SBMI har därför tagit fram ett antal förenklingsförslag, organisationen vill till exempel att krossning ska ingå i tillståndet för bergtäkt och inte kräva en separat anmälan.

– Alla som vill öppna en täkt behöver också krossa, kommenterar Marie Berglund.

SBMI föreslår också att externa massor ska kunna hanteras inom täkten utan separat anmälan och att ett mobilt asfaltverk ska kunna sättas upp i en täkt utan tillstånd.

– Vill vi plocka in asfaltverket i en täkt behövs i dag en tillståndsändring eller ansökan. Utanför detaljplanelagt område får det stå i 90 dagar utan tillstånd, konstaterar Marie Berglund.

SBMI föreslår dessutom att nivån för ”betydande miljöpåverkan” i MKB-förordningen ska höjas från 25 000 ton till 100 000 ton, och att det inte längre ska krävas en behovsutredning när man ansöker om att få öppna en bergtäkt.

– Vill vi öppna en täkt så finns det ett behov, vem skulle lägga en miljon på att ansöka om det inte finns behov, säger Marie Berglund och tillägger att behovsutredningen är rimlig när det gäller till exempel naturgrus och torv, men inte för berg.

SBMI vill också slopa det generella kravet på lokaliseringsutredning när ett tillstånd ska förnyas.

– Det är normalt sett vettigare göra det på samma plats än på en ny plats, säger Marie Berglund.

Hon uppehöll sig en hel del vid avfallsdirektivet, som just nu ses över, och konstaterar att enligt gällande direktiv ska alla verksamheter som bedriver återvinning eller bortskaffande av avfall ha tillstånd, men att medlemsstaterna har möjligheter att undanta vissa verksamheter från tillståndskravet. SBMI:s inställning är att Sverige bör utnyttja gällande undantagsmöjligheter och undanta bearbetning av entreprenadberg från kravet på tillstånd/anmälan, ett alternativt förslag är att Sverige ska verka för att entreprenadberg undantas från avfallsdirektivet så att de sedan kan undantas från svenska krav på tillstånd/anmälan.

– Det är en otroligt viktig fråga, förklarar Marie Berglund.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078