23948sdkhjf

Återställare på väg om bygglov

1 januari 2020 ska det åter igen bli fritt fram att börja bygga så snart bygglov lämnats, även om beslutet överklagats.

Fram till 1 juli 2018 var det möjligt att påbörja ett byggprojekt så snart det fanns beslut om bygglov och startbesked. Det gällde även i de fall beslutet överklagats. Byggandet skedde dock på byggherrens egen risk till dess nämndens beslut fått laga kraft.

1 juli 2018 ändrades förutsättningarna i och med den nya förvaltningslagen som slog fast att ett beslut normalt måste laga kraft innan det får verkställas.

Den svenska bygghistorien är dock fylld av många och ofta upprepade överklaganden, med stora förseningar och kraftigt ökade kostnader som följd. Därför infördes en särskild regel i plan- och bygglagen som innebär att ett beslut om lov får verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, även om beslutet vid det laget inte har fått laga kraft.

När nu översiktsplaneutredningen utvärderat den nya regeln är slutsatsen att den nuvarande fyraveckorsregeln ska slopas. Det lagda förslaget innebär en återgång till den tidigare ordningen då en åtgärd som omfattas av bygglov får påbörjas så snart byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Utredningen föreslår att de nya reglerna ska börja gälla 1 januari 2020.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109