23948sdkhjf

Norconsult går på djupet i Göteborg

Farleden till Göteborgs hamn måste fördjupas. I ett inledande arbete kommer Norconsult Fältgeoteknik att utföra geotekniska undersökningar och kärnborrning i hamnområdet i sommar.

Göteborgs hamn är Skandinaviens viktigaste godsnav, där 30 procent av utrikeshandeln passerar. Hamnen är den enda i Sverige som kunnat ta emot de största oceangående fartygen och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar.

Senare års utveckling gör dock att farledsdjupet inte längre räcker till. Anledningen är att det genomsnittliga containerfartyget blivit tio gånger så stort under de senaste tio åren, enligt hamnledningen.

Enligt en studie från Trafikverket behöver farleden fördjupas med cirka fyra meter för att uppnå de 16-17 meter som bedöms vara tillräckligt djupt. Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt och bedömningen är att de lermassor som måste grävas upp skulle kunna fylla Globen 24 gånger om.

I början av juni gav regeringen klartecken att påbörja arbetet med den önskade farledsfördjupningen. Redan nu har det inledande uppdraget att utföra geotekniska undersökningar och kärnborrning i hamnområdet handlats upp – med Norconsult Fältgeoteknik som utförare.

– Det kommer som mest att vara tre borriggar i drift under en av de fem veckor som uppdraget beräknas ta i anspråk. Vi kommer även att utföra sondering samt provtagning från en inhyrd plattform i vattnet utanför hamnen, säger Markus Mangsten, vd på Norconsult Fältgeoteknik.

När fördjupningen av farleden väl är avslutad innebär det en kapacitetsökning med ungefär 50 procent för de största containerfartygen som anlöper Göteborg. För att klara de kraftigt ökade godsvolymerna planeras också för en fördjupning och förstärkning av kajen, något som också innebär att fler djupgående fartyg kan hanteras samtidigt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.046