23948sdkhjf

Årslång nolla i Nokians olycksstatistik

I september i år konstaterade företagsledningen på Nokian Heavy Tyres att företaget klarat sig ett helt år utan att det skett en enda arbetsplatsolycka som lett till frånvaro.

Detta är inte något man kan ta för givet, och vägen dit har inte varit enkel. Vi har jobbat i flera år för att uppnå det. Vi har lyckats eftersom hela vår gemenskap, från arbetarna till arbetsledarna och högsta ledningen, har lyckats med att förbättra säkerheten på arbetsplatsen, säger företagets senior vice president Manu Salmi.

Bakom ”nollan” döljer sig ett målmedvetet säkerhetsarbete. Enligt företaget rapporterades 56 incidenter med förlorad tid år 2015. Året efter var siffran 57,1, men därefter har antalet olyckor minskat snabbt. 2017 var det bara tio och 2018 var det nere på fem. I september 2019 konstaterades så att frekvensen för incidenter med förlorad tid för de senaste tolv månaderna stannade på noll.

En värdefull del i arbetet med att höja säkerheten är att uppmuntra fabriksarbetarna att tala ut om möjliga hälsorisker. Där finns en stor del av förklaringen till att något över 1 600 säkerhetsåtgärder rapporterats i slutet av 2018. Andra väsentliga åtgärder är att inleda varje enskilt möte på fabriken med en säkerhetsrapport. Därutöver finns utsedda personer som arbetar med säkerhetsfrågor.

En faktor för noll frånvaro är också modellen för vikariearbete. Om en mindre olycka inträffar och hindrar en fabriksarbetare från att fortsätta med den aktuella uppgiften, finns möjlighet att jobba med ett annat projekt. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan de anställda och arbetsledarna. Bedömningen är dock att strategin också för med sig andra goda resultat. Exempelvis får projekt som annars skulle ha lagts åt sidan på grund av tidsbrist nu den uppmärksamhet de behöver för att bli slutförda – utan att någon arbetstid gått förlorad.

Företaget utgår i sitt säkerhetsarbete från ett system som kallas LTIF, Lost Time Incident Frequency, – frekvens för incidenter med förlorad tid. I redovisningen framgår antalet skador som inträffar på en arbetsplats per en miljon arbetade timmar med förlorad tid som följd.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063