23948sdkhjf

Bättre disciplin krävs vid fakturabetalningar

Betalningstiderna företag emellan är ofta alldeles för långa. Nu hoppas regeringen på att ett bidrag på en miljon kronor till Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet ska bidra till att betalningstiderna kortas.

Långa betalningstider är en verklighet och ett problem som framför allt slår mot små och medelstora företag som kan ha svårt att ligga ute med pengar. Med ansträngd likviditet blir det inte bara svårt, för att inte säga omöjligt, att betala de egna fakturorna. Situationen förvärras allt för ofta av att de utsatta företagen också saknar den ekonomiska stabilitet som krävs för att få de banklån som ofta krävs för att våga expandera, investera och anställa.

För att komma till rätta med problemen har företag och organisationer inom näringslivet kommit överens om en frivillig uppförandekod som innebär att huvudregeln är att små- och medelstora företag ska få betalt inom 30 dagar. Hittills har, enligt näringsdepartementet, 37 bolag anslutit sig till uppförandekoden.

Utvecklingen går dock alldeles för långsamt och därför anslår nu regeringen ett bidrag på en miljon kronor till Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet i förhoppning om att det ska öka anslutningen till uppförandekoden.

Den extra tilldelningen ska hjälpa föreningen att sprida kunskap om arbetet med att förbättra företagens finansieringsmöjligheter genom väl fungerande samverkansformer, låga transaktionskostnader, effektiva penningflöden och en trygg finansiering.

Utgivning av information och riktlinjer, kunskapsspridning samt initierande och spridning av forskningsstudier är några av de verktyg som ska leda fram till målet.

Målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Korta betalningstider är en viktig förutsättning för att nå detta mål, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Inom regeringskansliet finns även ambitionen att ta fram ett förslag på hur vissa företag ska åläggas rapporteringsskyldighet av betalningstider.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109