23948sdkhjf

Lönsamt Eleda växer vidare

Eleda-gruppen hör till snabbväxarna bland de svenska bygg- och anläggningsföretagen. Rapporten för årets tredje kvartal visar på fortsatt tillväxt och i ett branschperspektiv riktigt god lönsamhet.

Eleda Group bildades så sent som 2017 med Triton och en bred grupp av koncernens nyckelpersoner som ägare. Sedan starten har koncernen vuxit organiskt, men framför allt har sju företagsförvärv lagt grunden till att omsättningen i år lär passera tremiljardersstrecket med bred marginal.

Vi strävar efter att fortsätta vår tillväxtresa såväl organiskt som via förvärv, och arbetar kontinuerligt med att identifiera samt genomlysa nya förvärvsobjekt. Ambitionen är att bredda vårt erbjudande såväl geografiskt samt eventuellt inom ett antal specialistområden. Tillväxt är en viktig del i vår strategi, men ännu viktigare är att våra marginaler är tillfredsställande. En god lönsamhet ger oss finansiell handlingsfrihet och skapar rätt förutsättningar för vår framtida expansion, säger Johan Halvardsson, koncernchef för Eleda Group.

Av siffrorna för årets tredje kvartal att döma fungerar strategin väl. Nettoomsättningen anges till ungefär 842 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 35 procent. Räknat på helheten anges den organiska tillväxten till 15 procent.

Orderingången ökade med 39 procent till 873 miljoner kronor och orderstocken uppgick till cirka 3,2 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Även resultatet får betraktas som riktigt bra. Trots den snabba expansionen ökade det justerade EBITA-resultatet med 23 procent till 53 miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal 6,3 procent.

Företagsledningens bedömning är att företagets totala marknad fortsätter sin stabila utveckling med en underliggande tillväxt i storleksordningen tre till fyra procent.

Koncernen är baserad på huvudsakligen regionalt verkande bolag i södra och mellersta Sverige som tillsammans kan erbjuda ett tjänsteutbud som omfattar en bred palett med olika specialkompetenser från hela entreprenader och projekt till maskinuthyrning. Det innebär ökade möjligheter att åta sig även större objekt genom samverkan mellan regionbolagen.

Vi har goda förutsättningar för en stark avslutning på året med en fortsatt hög underliggande tillväxt och en ökad orderingång som gör att vi kommer att vara väl rustade inför 2020. Dessutom finns goda möjligheter för tilläggsförvärv och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att etablera Eleda Group som en ledande aktör inom anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur på den svenska marknaden, säger Johan Halvardsson.

Koncernen, som sysselsätter cirka 800 medarbetare, fokuserar främst på anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur via de regionala bolagen Akeab, Kewab, Mark & Energibyggarna och Salboheds Bygg & Anläggningstjänst.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078