23948sdkhjf

Schaktfri renovering av Norrköpingsledning

När en tre kilometer lång vattenledning med upp till 1,6 meters diameter skulle renoveras i Norrköping föll valet på så kallat flexibelt foder. Metoden innebär att ett nytt rör tillverkas inuti det gamla, vilket bland annat minskar behovet av schaktarbeten.

I Norrköping har Aarsleff Rörteknik i samarbete med det kommunala bolaget Nodra just påbörjat renoveringen av en tre kilometer lång avloppsledning som är förlagd tre till fyra meter under gatans asfaltbeläggning.

Detta är ett av de hittills största och mest komplexa projekt som har utförts med flexibelt foder i Sverige, säger Stefan Indahl, vd på Aarsleff Rörteknik.

Företagen har valt att använda schaktfri teknik för att förlänga livslängden på Norrköpings största avloppsledning med dimensionen 1,3-1,6 meter med 100 år.

Genom att tillverka ett nytt rör inuti det gamla undviks omfattande grävarbeten, vilket bland annat sänker utsläppen av koldioxid avsevärt jämfört med konventionella metoder. Dessutom lovar entreprenören att den schaktfria tekniken sparar tid och pengar samt minimerar störningar för invånare, trafik och verksamheter i området.

Enkelt uttryckt vränger entreprenören in ett nytt foder inuti det gamla röret och när fodret är på plats härdas det till ett hårt, stabilt och utlovat slittåligt rör. Som stöd för installationen finns en noggrann detaljplanering som ska säkerställa att varje del av ledningen byggs upp av den typ av flexibla foder och den installationsteknik som är mest optimal för att säkerställa den efterfrågade nya funktionen.

Det som gör det här projektet unikt är främst att det är en så pass stor avloppsledning och att den ligger i ett område där det är mycket trafik och det rör sig många människor. Underhållet av vatten- och avloppsledningsnätet är oerhört viktigt för att Norrköping ska fungera och växa hållbart. Med det här arbetet ser vi till att vi fortsätter att leda avloppsvattnet på ett tryggt och pålitligt sätt till reningsverket innan vi släpper ut det i Bråviken, säger Jonas Törnvall, projektledare på Nodra.

Arbetet ska vara slutfört i juli.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.106