23948sdkhjf

”Orimliga krav på yrkeslärare”

Om YKB-fortbildningen ska fungera och bibehålla sin kvalitet krävs fler lärare med gedigen yrkeskompetens, inte färre. Det menar TYA som anser att Transportstyrelsen fäster för liten vikt vid branscherfarenhet i sitt förslag till ny föreskrift om yrkesförarkompetens.

Pedagogisk kunskap är viktigt, men här väger branscherfarenhet tyngre, säger Sigalit Slutbäck, vd för TYA.

TYA anser att förslaget innebär en orimlig balans mellan kravet på yrkeserfarenhet och pedagogisk erfarenhet. Om YKB-fortbildningen ska fungera och bibehålla sin kvalitet krävs fler lärare med gedigen yrkeskompetens och inte färre.

Tvisten handlar om de lärare som vart femte år ser till att landets lastbilsförare kan förnya sitt yrkeskompetensbevis. TYA är helt överens med Transportstyrelsen om att pedagogisk erfarenhet och kunskap väger tungt, men anser att Transportstyrelsen inte fäster tillräckligt stor vikt vid branscherfarenhet.

I Transportstyrelsens tidigare krav stod att ”läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare för vuxna eller ha genomgått utbildning i pedagogik”. 2017 ändrades kravet till att ”läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren”. Det kravet, som redan tidigare ifrågasatts av TYA, kvarstår i det nya förslaget, något som, enligt TYA, kan minska tilltron till fortbildningen samtidigt som den kan bli dyrare.

Risken är att yrkesförare tappar tilltron till fortbildningen då andelen lärare med yrkeskunnande på sikt kommer att minska kraftigt. Det finns också en risk att utbildningarna fördyras då enbart företag med utbildade trafiklärare uppnår behörighetskraven framöver, säger Sigalit Slutbäck.

Enligt TYA försvårar förslaget också för företag att bygga upp en intern utbildningsverksamhet på YKB-området och motverkar utvecklingen av lärande på arbetsplatser.

TYA, Transportarbetareförbundet och Transportföretagen vill därför att:

  • kraven på YKB-lärare omgående ses över.
  • kraven på pedagogisk erfarenhet kvarstår, men att de strikta tidsgränserna tas bort.
  • en dialog inleds där branschen, i samverkan med Transportstyrelsen, ser över vilka kriterier för pedagogisk utbildning som är rimliga och hur potentiella lärare kan stöttas.

TYA, Transportföretagen och Transportarbetareförbundet uppmanar nu övriga företrädare för branschen att senast 6 mars protestera mot de lärarkrav som beskrivs som orimliga.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078