23948sdkhjf

Seg bredbandsutbyggnad hot mot lantbruket

Seg bredbandsuppkoppling är illa nog. Seg bredbandsutbyggnad är ännu allvarligare – inte minst för lantbrukare. Därför föreslår nu LRF att Teracoms höghöjdsmaster används vid 5G-utbyggnaden för att säkerställa landsbygdens framtida behov av digitalisering.

Jord- och skogsbruk tillför Sverige stora värden i form av mat, energi, arbetstillfällen, miljönytta, jobb och tillväxt. I en allt mer digitaliserad värld krävs dock att alla delar av Sverige finns med i den uppkopplade gemenskapen. Om vi ska nå de politiska målen om en ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi i Sverige krävs inte minst att 5G-utbyggnaden också når ut till lant- och skogsbrukare.

Det handlar om att säkra att företagare i de gröna näringarna ska kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen. För att möjligheterna ska realiseras, behöver fiberutbyggnaden på landsbygden fortsätta samtidigt som framtida tillgänglighet till 5G måste säkerställas. I dag har endast 53 procent av lantbruksföretagen tillgång till en snabb uppkoppling, säger Anna Karin Hatt, vd på LRF.

Sverige är ett avlångt land, bitvis glest befolkat, och digitaliseringen kan delvis kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader. Väl så viktigt är att effektiva och stabila uppkopplingar möjliggör nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion, vilket minskar resursanvändningen. Ett mobilt bredband på landsbygden som svarar mot de krav som ställs inom bland annat utvecklingen av ”sakernas Internet”, Internet of Things, är därför av vital betydelse för framtidens digitalisering.

Ju längre det är mellan fastigheterna desto lägre tycks ambitionen vara att förse fastighetsägarna med nödvändiga fiberlösningar. Det är förödande för jord- och skogsbruk som är lika beroende av modern teknik som andra näringar. Det gäller i stallet, på mjölkgården, på åkern vid precisionsodling och i det skogsområde som ska röjas, huggas eller markberedas.

Möjligheten att använda sig av framtidens 5G-nät är inte bara en viktig del i att stärka det svenska lantbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Det är viktigt för hela Sveriges försörjningstrygghet, där lantbruket av regeringen klassas som en samhällsviktig funktion, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

LRF vill därför att regeringen ger statliga Teracom i uppdrag att undersöka hur lantbrukets behov kan tillgodoses genom att upplåta företagets höghöjdsmaster för 5G-installationer. Ett parallellt önskemål är att Post- och telestyrelsen får uppdraget att undersöka vilka krav som kan ställas på kommersiella operatörer att tillhandahålla 5G-uppkoppling i områden där det finns ett kommersiellt intresse, exempelvis i områden där det förekommer lantbruk och andra samhällskritiska funktioner.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125