23948sdkhjf

Byggmaterialkostnader under lupp

Priserna på byggmaterial har ökat alldeles för snabbt under senare år. Det konstaterar regeringen som därför gett Konkurrensverket i uppdrag att kartlägga och analysera konkurrensen i de delar av byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet.

Under senare års högkonjunktur har byggkostnaderna ökat snabbt och nästen hälften av kostnadsökningen är relaterad till byggmaterial. Det konstaterar regeringen som menar att det kan tyda på brister i konkurrenssituationen.

Regeringen har därför ålagt Konkurrensverket att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration, prisbildning, vertikal integrering, internationell integrering, köpar- och säljarmakt, samt val av byggmaterial.

Regeringen är inte främmande för att sätta in åtgärder för att förbättra konkurrensen om det skulle visa sig nödvändigt. Förhoppningen är att Konkurrensverket i sitt arbete ska ge den information som behövs för att fatta nödvändiga beslut.

En väl fungerande byggsektor är en viktig del i samhället och våra tidigare undersökningar visar att byggsektorn är ett område där det behövs mer kunskap. Inom byggmaterialindustrin finns många branscher som påverkar bostadsbyggandet och därför är det viktigt att vi nu får möjlighet att göra en noggrann kartläggning av de här branscherna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Bland annat efterlyser regeringen en internationell utblick för att kartlägga hur konkurrensmyndigheter i andra länder arbetar med konkurrensrättsliga frågor inom byggmaterialindustrin. Konkurrensverket ska också analysera på vilket sätt standarder och krav på märkning och certifiering har påverkat konkurrensen. Vid behov ska Konkurrensverket också föreslå åtgärder som förbättrar konkurrensen i byggmaterialindustrin.

En intressant frågeställning som regeringen lyfter fram är hur konkurrensförutsättningarna ser ut vid valet mellan olika byggmaterial. Speciellt intressant blir det eftersom regeringen i många år mycket hårt tagit ställning för ökad användning av trä i bostadsprojekt.

Bland annat skriver dåvarande bostadsministern Peter Eriksson i förordet till ”Inriktning för träbyggande” för ett par år sedan: ”Jag vill att fler bostäder byggs i trä.” Längre fram i dokumentet kommer slutsatsen: ”Regeringen anser att ett ökat industriellt träbyggande av hållbart producerad skogsråvara bör främjas”.

Nu kan vi med spänning se fram mot Konkurrensverkets syn på hur regeringens ställningstagande påverkar konkurrenssituationen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109