23948sdkhjf

Översvämningar bekämpas med dränerande beläggningar

Klimatforskare och meteorologer varnar för en framtid med intensivare skyfall och betydligt mer nederbörd än tidigare. Dränerande markstensbeläggningar lyfts nu fram som ett sätt att minska risken för översvämningar. En ny handbok visar hur det kan göras.

Nederbörden ökar – allt oftare i form av häftiga skyfall. Det ökar risken för översvämningar, inte minst i tätorter som förtätas i allt snabbare takt på grund av dagens omfattande bostadsbrist.

Samtidigt sker om- och nybyggnad av dagvattensystem på lågfart, enligt Svensk Markbetong.

Det här kommer inte att hålla, säger Erik Simonsen, senior utvecklingsledare på Cementa Utveckling – Cementa som tillsammans med Benders, Starka Betongindustrier och S:t Eriks bildat det tekniska samarbete som kallas Svensk Markbetong.

Svensk Markbetong lyfter fram dränerande marksten som ett sätt att minska risken för översvämningar och därmed även för föroreningar i dagvattnet. För att ge tekniken en större spridning har en ny handbok tagits fram som visar hur dränerande markstensbeläggningar kan konstrueras med Erik Simonsen som en av författarna.

I dag bygger vi brunnar, dräneringsrör och diken som leder dagvattnet till sjöar och vattendrag. Problemet är inte bara att bebyggelse och infrastruktur skadas av översvämningar. Ökade flöden leder också till att vattnet inte renas som det ska. I stället tar det med sig de ämnen som finns i samhället, som olja, tungmetaller, gödningsmedel och organiska föreningar till våra vattendrag, säger Erik Simonsen.

Han menar att det finns material och konstruktionsmetoder som används i andra länder, och som gör att hårdgjorda stadsmiljöer klarar högre vattenflöden.

Det går ut på att vi använder hela vägkonstruktionen som fördröjningsmagasin för dagvattnet. I stället för att enbart använda brunnar så byggs markstensytor som låter vattnet rinna genom beläggningen och infiltreras i den underliggande konstruktionen. Där renas vattnet innan det transporteras vidare. Dagvattnet bidrar då till grundvattenbildning och minskar föroreningar i våra vattendrag, säger Erik Simonsen.

Metoden har dock mötts med viss skepsis i Sverige med motiveringen att konstruktionen inte håller för trafik och är svår att underhålla, något som avfärdas av Erik Simonsen.

Konstruktionen är tänkt som ett komplement till traditionellt byggande och det finns extensiv forskning och erfarenhet att luta sig mot, både utomlands och i Sverige. I den nya boken går vi igenom hur sådana här ytor ska dimensioneras och konstrueras för att få rätt bärighet, men också hur drift och underhåll går till. Allt är baserat på forskning och evidens. Möjlighet att göra denna typ av konstruktion är dessutom inskrivna i årets utgåva av AMA-Anläggning 20, vilket är byggbranschens eget rättesnöre i fråga om vad som är fackmannamässigt utförande, säger Erik Simonsen.

Handboken ”Fördröjning av dagvatten med dränerande beläggningar” är författad av Erik Simonsen och Anders Junghage, med stöd av projektets styrgrupp: Jan Lang, Kjell Rydberg och Jörgen Sandgren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078