23948sdkhjf

Så vill regeringen minska risken för sprängdåd

Bättre märkning, mer kunskap och strängare kontroller ska minska risken för att kriminella får tag på civila sprängmedel.

Det svenska samhället har under de senaste åren skakats av olika sprängdåd.

Gäng och kriminella nätverk har pekats ut som troliga förövare och ett led i regeringens kamp mot dem är att försöka se till att de inte får tag på civila sprängmedel

Regeringen har därför konfererat med representanter för byggbranschen, den civila sprängmedelsindustrin och berörda myndigheter för att ta reda på vad man rent konkret kan göra för att förhindra den illegala användningen av civila sprängmedel.

Den 7 maj presenterade regeringen, tillsammans med företrädare för branschen, vilka åtgärder man kommer att vidta.

Regeringen avser till exempel att ändra lagen och förordningen som reglerar brandfarliga och explosiva varor, bland annat när det gäller regleringen kring tillståndsprövningen och kontrollen av de som använder explosiva varor för civilt bruk.

MSB (myndigheten för skydd och beredskap) får dessutom tre uppdrag:

1: att hitta en bra metod för hur sprängmedel för civilt bruk kan märkas.

2: att föreslå hur kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn kan utvecklas.

3: att inrätta och ansvara för ett forum som ska öka och sprida kunskapen om sprängämnessäkerhet.

MSB ska alltså ta reda på hur sprängmedel för civilt bruk kan märkas på ett bra sätt.

Tanken är att se på olika märkningsmetoder där märkningen inte går att ta bort, den ska gärna gå att spåra även efter detonation.

MSB ska sedan föreslå en lämplig metod som kan införas i Sverige – regeringen väntar sig en delrapport i slutet av oktober och en slutrapport senast den 2 april 2021.

MSB ska dessutom kartlägga och analysera kommunernas arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, och  föreslå hur detta arbete kan utvecklas.

Slutdatum för detta är 18 december 2020.

Det tredje uppdraget går ut på att MSB ska inrätta och därefter ansvara för ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet.

Forumet ska bestå av MSB, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Jordbruksverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Tanken är att forumet ska bidra till ökad kunskap, stimulera erfarenhetsåterföring och sprida kunskap och information till myndigheter och andra berörda.

Läs vad Bergsprängarnas branschförening BEF säger om förslagen här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.25