23948sdkhjf

Startskott för jättelik avloppstunnel

Det blev en rejäl knall när den första sprängningen genomfördes i ett av Stockholms största infrastrukturprojekt – den 1,4 mil långa avloppstunnel som ska gå mellan Bromma och Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

I och med sprängningen är nu alla delar av Stockholms största miljöprojekt, stadens framtida avloppsrening igång. När den nya avloppstunneln står klar stängs Bromma reningsverk och allt avloppsvatten från Bromma och söderort kommer att renas med ny toppmodern reningsteknik i den del av Henriksdals reningsverk som kallas Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Den nya tekniken ska säkerställa minskade inslag av bland annat kväve, fosfor och mikroplaster i det renade avloppsvattnet, något som inte minst kommer att betyda att de föroreningar som rinner ut i Östersjön minskar ytterligare.

Veidekke och YIT bygger var sina delar av den nya avloppstunneln. Den första sprängningen gjordes vid Ålsten/Smedslätten, där en av de sex arbetstunnlar som projektet behöver för att bygga den 1,4 mil långa tunneln kommer att ligga. Tunneln sprängs ut mellan 30 och 90 meter under marknivån och har en tunnelarea som anges till ungefär 20 kvadratmeter.

Läs mer om projektet här. 

Nu inleds en ny fas i ett av Stockholms största infrastrukturprojekt som syftar till att förbättra reningen av stadens avloppsvatten och minska stadens påverkan på både Östersjön och Mälaren samtidigt som kapaciteten för att rena avloppsvattnet från en växande befolkning säkras, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd.

Arbetet med att införa en helt ny toppmodern så kallad membranteknik i reningsverket är i full gång. I början av juni kommer de första membrankassetterna på plats i Henriksdals reningsverk. I Sicklaanläggningen pågår sprängningar för att bygga ut och modernisera anläggningen som ska rymma de första reningsstegen, grovrening, sandfång och försedimentering. De avslutande reningsstegen sker i Henriksdals reningsverk.

Eftersom reningsverket hela tiden måste vara i drift genomförs ombyggnaden i etapper. Projektchefen Stefan Rosengren, Stockholm Vatten och Avfall, konstaterar att projektet följer tidplanen och kommer, som det ser ut i dag att vara helt klart enligt plan år 2029.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.08