23948sdkhjf

Storprojekt i älvarna

Det största vattenvårdsprojektet i sitt slag i Sverige någonsin har fått grönt ljus.

Under flottningens guldålder skulle en älv helst vara rak och okomplicerad så att timret kunde flyta flyta effektivt och obehindrat ner mot kusten.

Läs också: Ny portal för skogsentreprenörer

Älvar och andra vattendrag är dock sällan raka autostrador och många slätades därför ut – flottlederna rensades från både klippblock och andra ”störande” inslag.

I efterhand har det visat sig att dessa åtgärder påverkat både djur och natur och många har sett ett stort värde i att försöka återställa älvarna.

Detta arbete kräver ofta en hel del insatser av grävmaskiner – läs till exempel Leveranstidningen Entreprenads reportage från 2015 där en 30-tonnare spelade en avgörande roll när flottledsrensade raksträckor skulle få nytt liv i  Lögdeälven.

Nu väntar ännu fler älvrestaureringar. Ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län, med insatser från flera skogsbolag, har i dagarna fått grönt ljus.

Läs också: Fjärrstyrning testas i skotare

EU-projektet Ecostreams for LIFE med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan som spänner mellan år 2021-2026 blir det största vattenvårdsprojektet i sitt slag Sverige någonsin.

Restaureringsarbetet kommer genomföras i från Öreälvens mynning i havet med flera biflöden upp till Storforsen ovanför Örträsk i Västerbotten, Ammerån, Åre och Rörström i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i Västernorrland.

De tre länsstyrelserna kommer samarbeta tätt i arbetet med återställningen av flottledsrensade vattendrag.

– Vi tror att det här så småningom kan bidra till landsbygdsutveckling på flera sätt genom bättre fiske för bofasta och fler turister i bygden, säger Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland.

Läs också: Kajs bereder väg för jätteprojektet

De skogsbolag som medverkar är Sveaskog, SCA, Holmen och Billerud-Korsnäs. Dessa går in med egna insatser genom att byta ut vägtrummor i skogsbilvägar mot så kallade valvbågar som är gynnsammare för djurlivet.

– Det känns jätteroligt att påbörja ett samarbete med Västernorrland och Jämtland eftersom vi är tre län med liknande gemensamma utmaningar vi alla behöver ta tag i. Det finns stora behov av att genomföra åtgärder för att återskapa naturlighet i våra vattendrag och det finns mycket kvar att göra. Vi kommer också kunna ha gott kompetensutbyte och lära av varandra. säger Roger Vallin, Länsstyrelsen Västerbotten.

Tusentals mil vattendrag i framför allt norra Sverige blev rensade under flottningsepoken. Efter att flottningen avslutades kvarstod de negativa ekologiska och biologiska effekterna på vattenmiljöer och flera restaureringsprojekt, bland annat ReBorN LIFE och Triple Lakes, har genomförts för att återställa vattendragen till sitt naturliga skick.

Åtgärderna i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, som levande sjöar och vattendrag samt EU:s ramdirektiv för vatten. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att bevara hotade arter som flodpärlmussla, lax och utter.

Läs också: Bollstasågen förnyas för 600 miljoner

– I projektet kommer vi att förbättra förutsättningarna och stärka populationer av hotade arter som lax och flodpärlmussla. Det kommer göras genom åtgärder som förbättrar och ökar mängden av deras livsmiljöer samt populationsförstärkningar som att odla flodpärlmussla, men också genom att upplysa olika aktörer som verkar kring vattendragen om hur ekosystemen fungerar och vilka värden som finns i Natura 2000-områdena. Vid projektets slut kommer vi att ha restaurerat över 140 kilometer vattendrag som kommer ha en avsevärt bättre möjlighet att vara hem för flodpärlmussla och laxyngel, säger Fredrik Schaerström, Länsstyrelsen Västernorrland.

Projektpartners är bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Trafikverket tillsammans med flera skogsbolag, kommuner, organisationer, Sportfiskarna och universiteten i Karlstad och München. Länsstyrelsen Västerbotten står som projektägare i projektet som startar 2021 och pågår fram till 2026.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt Havs- och vattenmiljöanslag kan bidra till att nå miljökvalitetsmålen genom att restaurera dessa skadade ekosystem. Den uppväxling vi får genom EU:s Life fond gör att vi kan åstadkomma så mycket mer miljönytta och med tiden bättre fiskemöjligheter, säger Per Olsson, biträdande avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078