23948sdkhjf

Snart är vägen klimatsmart

Försök med träråvara i asfalten

Nu inleder Peab Asfalt de första försöken i Sverige med att lägga asfalt med lignin på en trafikerad vägsträcka i Sundsvall. Lignin ger både miljömässiga och tekniska fördelar. 

Som bindemedel i trä kan det hålla ihop höga träd i hundratals år. Nu hoppas Peab Asfalt på att kunna ersätta en del av det bitumen som i dag används som bindemedel i asfalt med lignin.

Företaget ingår sedan två år i ett EU-finansierat forskningsprojekt, Rewofuel, där elva företag från åtta länder samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat biobränsle till flyg. 

Peab Asfalt har genomfört ett stort antal laboratorieförsök med lignin från projektpartnern Sekab i Örnsköldsvik, som producerar etanol av träråvarans andra del, cellulosan. Försöken visar på positiva resultat och nu är man redo att ta nästa steg. 

– Att vi nu får möjlighet att utföra fullskaleförsök är viktigt för att utvärdera om de fördelar vi ser i labbförsöken även uppnås i verkligheten, säger Peab Asfalts innovationsstrateg Mats Wendel. Förutom ligninets miljömässiga fördelar räknar vi också med en positiv klimateffekt av att biomassa binds in i asfalten. De tekniska fördelar vi förväntar oss med lignin är främst bättre beständighet och ökat motstånd mot belastningsskador. 

När Peab Asfalt lägger den första vägsträckan i Sverige med lignin från svensk skogsråvara sker det i Sundsvall. Mats Wendel ser stora möjligheter till klimatförbättringar i framtidens asfalt.

– För att vara konkurrenskraftig gäller det att utveckla asfaltprodukter med rätt funktion och lägsta möjliga klimatpåverkan, säger Mats Wendel. Vi är nu inne i sista fasen av att konvertera samtliga fasta asfaltverk till att använda biobränslen i tillverkningsprocessen. Att vi är med i ligninprojektet är viktigt och ger oss möjlighet att i framtiden kunna leverera klimatneutrala asfaltsmassor. I denna strävan finns även andra intressanta produkter i utvecklingsportföljen, vilket gör framtiden hoppfull för hela asfaltbranschen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.269