23948sdkhjf

Fortsatt behov av lastbilsförare

Behovet av lastbilsförare är fortfarande påtagligt, även i coronatider, och kommer att bestå även på längre sikt. Det skiljer sig dock mellan olika regioner. Det framgår av en undersökning som genomfördes av åkerinäringen i våras.

Sedan 2016 har TYA i sin långsiktiga prognos bedömt att det behövs 50 000 nya lastbilsförare de närmaste tio åren, och den bedömningen kvarstår även efter den så kallade Trendindikator som genomfördes bland åkeriföretagen i den inledande fasen av covid-19-pandemin i mars och april.

Behovet av lastbilsförare har visserligen minskat på grund av coronavirusets utbredning, men åkerinäringen har klarat pandemins prövningar bättre än många branscher och på lång sikt är efterfrågan fortsatt stor.

Enligt undersökningen planerar 25 procent av åkerierna att anställa de närmaste sex månaderna. Det är visserligen en minskning med 19 procentenheter jämfört med motsvarande undersökning 2019, men det handlar ändå om 1 600 förare de kommande sex månaderna och 3 000 förare på helåret. Bland annat konstateras att det varit fortsatt hög efterfrågan på grund av godstransporter och den ökande e-handeln.

Åkerinäringen har naturligtvis påverkats av covid-19 och många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man kan säga att vi är tillbaka på samma nivå som innan högkonjunkturen, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Efterfrågan skiljer sig dock avsevärt mellan olika regioner. I Södermanland och Norrbotten är det högtryck. Där uppger 53 respektive 48 procent av åkerierna att de planerar att anställa medan motsvarande siffra i Blekinge län är 0 procent.

Hur åkerierna påverkats kan ha att göra med vilken näringsgren som dominerar på orten. Bygg och anläggning, skog och styckegods har i stort sett inte påverkats alls. Medan åkerier som exempelvis levererar till industri eller i gränshandeln haft stora utmaningar under pandemin, säger Lasse Holm.

En förhoppning är att fler kvinnor ska hitta till yrket. Tendensen är lovande, men utvecklingen går sakta även om det finns tecken på viss acceleration. Andelen kvinnor som kör lastbil ökar i årets rapport från sju till åtta procent. Av de som anställdes förra året var tolv procent kvinnor. Jämfört med 2018 har det tillkommit nästan 700 kvinnor som kör lastbil.

En märkbar utveckling är att fler kvinnor söker sig till transportutbildningarna. Enligt TYA:s årliga skolledarenkät är närmare 27 procent av eleverna på gymnasieskolornas yrkesförarprogram kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på arbetsmarknadsutbildningarna är motsvarande siffra 16 procent.

– Transportnäringen är avgörande för att samhället ska fungera, både i dag och i framtiden. Det är viktigt att antalet utbildningsplatser nu får ligga kvar så att vi har tillräckligt med lastbilsförare när utvecklingen vänder igen, säger Lasse Holm.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125